Uutisarkisto

Tampereen Vesi ottaa käyttöön sähköisen allekirjoituksen asiakaspalvelussa

Uutinen
5.6.2023 Hyödynnämme sähköistä allekirjoitusta muun muassa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen ja uusien vedenkäyttösopimusten käsittelyssä, sekä vesivahinkotapauksissa korvaushakemusten prosessissa. Sähköinen allekirjoitus otetaan käyttöön 7.6.2023.

Tamperelaiset ovat tyytyväisiä veden laatuun ja vedenjakelun toimintavarmuuteen

24.7.2023 Kysyimme alkukesällä asiakkaidemme mielipidettä, miten olemme onnistuneet toiminnassamme. 89 % vastaajista koki Tampereen Veden toiminnan luotettavuuden erittäin tai melko hyväksi. Olemme onnistuneet kyselyn mukaan erityisesti veden laatu- ja jakeluominaisuuksissa, jotka vastaajat arvioivat myös kaikkein tärkeimmiksi toimintaamme liittyviksi tekijöiksi.
Uutinen