Ilmoita väärinkäytöksestä (Whistleblower-kanava)

Jos olet havainnut väärinkäytöksen, ilmoita siitä eettiseen ilmoituskanavaamme.

Tampereen Veden eettisen kanavan avulla voivat kaikki sidosryhmämme, kuten kaupunkilaiset, yhteistyökumppanit, toimittajat ja entiset työntekijät ilmoittaa havaitsemistaan vakavista väärinkäytöksistä ja lainrikkomuksista. Tampereen Veden henkilöstö pääsee eettiseen kanavaan myös intranetin kautta. Ilmoituskanava ei ole yleinen palautekanava.

Tavoitteena on, että Tampereen Veden toiminta on lainmukaista ja lainrikkomuksista ilmoittaminen olisi turvallista.

Kanava on ilmoittajansuojelulain tarkoittama ilmoituskanava.

Lain mukaisesti ilmoitettavat rikkomukset koskevat tiettyjen lainsäädäntöalojen mukaisia rikkomuksia. Esimerkkejä näistä aloista ovat mm. ympäristönsuojelu, yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä tietojärjestelmien turvallisuus.

Näiden lisäksi ilmoitukset voivat koskea mm. valtiontukien tai avustusten myöntämistä tai kilpailulainsäädännön rikkomista. Lainsäädäntöalat on lueteltu lain 2 §:ssä.

Vaikka olisit epävarma rikkomisen kuulumisesta lain tarkoittamiin lainsäädäntöaloihin, voit ilmoittaa eettisen kanavan kautta.

Käsittelemme kaikki ilmoitukset huolellisesti, riippumattomasti ja suojaamalla tietoja. Lain tarkoittamaa ilmoittajansuojelua on mahdollista saada kuitenkin vain ilmoituksista, jotka ovat lain soveltamisalan mukaisia.

Tarvitset ilmoittamiseen suojausavaimen, jonka voi pyytää luottamuksellisesti Tampereen Veden yhteyshenkilöltä.

Tee ilmoitus väärinkäytöksestä

Tampereen Vesi Oy:n yhteyshenkilö

tekninen johtaja
Jouni Hyypiä
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Ensisijaisesti ilmoitus on aina tehtävä sisäiseen ilmoituskanavaan eli Tampereen Veden eettiseen kanavaan. Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn kanavaan voit ilmoittaa näissä tapauksissa:

  • Jos sinulla on perusteltu syy uskoa, ettei sisäisen ilmoituksen perusteella ole ryhdytty 16 §: määräajoissa tai säädetyssä määräajassa tai
  • Jos sinulla on perusteltu syy uskoa, että rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti sisäisen ilmoituksen perusteella tai
  • Jos sinulla on perusteltu syy uskoa, että olet vaarassa joutua ilmoittamisen johdosta vastatoimien kohteeksi

Oikeuskanslerin ilmoittajansuojelu