Tampereen Vesi

Meistä

Toimitamme puhdasta hanavettä Tampereelle ja osittain naapurikuntiinkin vuodessa lähes 20 miljoonaa kuutiometriä. Siitä noin 75 % on pintavettä ja loput pohjavettä. Laadukkaan hanaveden eteen tehdään päivittäin paljon työtä. Vedenkäsittelyllä varmistetaan, että hanavesi on terveellistä ja turvallista. Järjestelmää seurataan, ohjataan ja kunnossapidetään 24/7. Lisäksi jätevedet puhdistetaan tehokkaasti ja palautetaan takaisin vesistöihin, luonnon kiertokulkuun.

Tampereen Vesi Oy on kokonaan Tampereen kaupungin omistama yhtiö. Organisaatiomuotomme muuttui vuoden 2024 alussa, kun kaupungin liikelaitoksesta tuli osakeyhtiö. Muutoksesta voi lukea lisää täältä.

Avainlukuja vuodelta 2023

Talous

 • Liikevaihto 73,3 milj. €
 • Investoinnit 25,1 milj. €
 • Tulot vesilaskutuksesta 25,4 milj. €
 • Tulot jätevesilaskutuksesta 41,9 milj. €

Henkilöstö

 • 165 työntekijää

Vedentuotanto

 • 4 pintavesilaitosta, 5 pohjavedenottamoa
 • Raakavettä puhdistettiin yhteensä 20,9 milj. m3 josta 19,5 milj. m3 pumpattiin johtoverkkoon
 • Pohjaveden osuus johtoverkkoon pumpatusta vedestä 25 % ja pintaveden 75 %
 • Laboratoriossa tutkittiin noin 7300 näytettä

Verkosto

 • Vesijohtoverkon pituus 873 km
 • Viemäriverkoston pituus 782 km

Jätevedenpuhdistus

 • Jätevettä puhdistettiin neljällä puhdistamolla yhteensä 35 milj. m3
 • Jätevesilaboratoriossa tutkittiin yli 4200 näytettä
Vesitalo.

Tutustu organisaatioomme

Lue lisää