Tietosuoja

Keräämme asiakkuutesi liittyviä tietoja, jotta voimme tarjota hyvää asiakaspalvelua ja hoitaa asiakkuuttasi. ​

Tärkeä osa asiakassuhteen hoitoa ja siihen liittyvää tietojen käsittelyä on sopimusasiat, vedenkäyttö ja laskutusasioiden hoito. Keräämme myös tiedot mahdollisista reklamaatioista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä.​

Pidämme hyvää huolta tiedoistasi. Tällä sivulla kerromme, mitä tietoa keräämme, millä perusteella ja miten huolehdimme meille antamistasi tiedoista.​

 • Kun sinusta tulee asiakkaamme, solmimme sopimuksen, jonka perusteella keräämme tietoja sinusta. Tarvitsemme antamiasi tietoja koko asiakkuuden keston ajan.​

  Käytämme tietojasi esimerkiksi näiden tehtävien hoitamiseen:​

  • Asiakkuuden aikainen laskutus ja maksutilanteen seuranta perustuu asiakastietoihin ja tietoihin veden kulutuksesta. ​
  • Palveluhäiriöiden selvittäminen ja hoitaminen.​
  • Asiakasviestintä kuten asiakastiedotteet ja muut osoitteelliset lähetykset.​

  Keräämme myös tietoa asiakkaidemme antamista palautteista ja niiden käsittelystä.​

  Jos asiakkuutesi loppuu, säilytämme tietoja asiakkuudestasi kunnes laskut on maksettu. Kirjanpitolaki ja muut säädökset edellyttävät kuitenkin meiltä yrityksenä tietojen säilyttämistä määräajan asiakkuuden päättymisen jälkeen.​

  • Laskuja säilytetään 6 vuotta + kuluva vuosi ja kirjanpitodokumentteja 10 vuotta.
 • Asiakassuhdetta perustettaessa keräämme nämä tiedot:​

   • Nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen sähköpostiosoite. ​

   • Henkilötunnus eli hetu.​

   • Käyttöpaikka eli osoite ja siihen kytketty numerosarja.​

   • Luomme asiakastietojärjestelmiimme myös asiakastunnuksen (asiakasnumero).​

  Asiakassuhteen aikana kertyy monenlaista tietoa:​

  • Esimerkiksi palveluiden estotiedot ja tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista. Mitään tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.​

  • Evästeet ja niiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saadut päätelaitettasi ja verkkokäyttäytymistäsi koskevat tiedot. Keräämme tietoa palvelun käytöstä Matomo Analytics -sovelluksella. Tietojen keräämisessä ei hyödynnetä evästeitä. Keräämme seuraavia tietoja:​

   • anonymisoitu IP-osoite​

   • katseltujen sivujen nimet ja polut​

   • käytetty päätelaite ja selain​

   • hiiren liikkeet​

   • mistä lähteestä sivulle on saavuttu (hakukone, linkki, suora liikenne).​

  • Muut tiedot, joita mahdollisesti annat itsestäsi palvelutilanteessa.​

  Vesijohtoverkkoa ylläpidetään ja osasta ylläpitotoimintaa kertyy suoraan asiakasliittymiin ja asiakkaisiin liittyvää tietoa. ​

  Lisäksi kameravalvottavista kohteista syntyy tallenteita, jotka voivat sisältää henkilötietoja kuten videokuvaa ihmisistä ja autojen rekisterinumeroista.

 • Keräämme tiedot asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana sopimukseen perustuen suoraan sinulta itseltäsi joko puhelimitse, Online palvelun välityksellä tai asioidessasi toimipisteessämme.​

  Tietoja kertyy myös jo siinä vaiheessa, kun ilmoitat kiinnostuksestasi esim. puhelimitse, sähköpostitse tai palvelukanavan kautta taikka asiakassuhteen aikana palvelutilannetta hoidettaessa.​

  Tarvittaessa hyödynnämme Maanmittauslaitoksen rekisterin tietoja.

 • Pääasiassa ja arkisimmissa asiakkuusasioissa tietojasi käsittelee Tampereen Veden oma asiakaspalvelu. Heitä kaikkia sitoo salassapitovelvollisuus. ​

  ​Lisäksi tietojasi voivat tietyissä tilanteissa käsitellä seuraavat Tampereen Veden yhteistyökumppanit tai alihankkijat:​

   • Tietojärjestelmiä testattaessa tai vianhaun yhteydessä Solteq ja TietoEvry

   • Kiinteistöihin liittyvien tietojen osalta Trimble NIS sekä Link Mobility SMS gateway

   • Myyntireskontraa hoidettaessa Monetra Pirkanmaa Oy

   • Asiakaslaskutusta hoidettaessa Telia

  Kameravalvonta-aineistoa käsittelevät vain Tampereen Veden nimetyt työntekijät. Tallenteita säilytetään lukituissa tiloissa. Tietoja voidaan luovuttaa vahingonkorvaus- ja rikosasioiden selvittämiseksi viranomaisille.​

  Jokaisen henkilötietoja käsittelevän yhteistyökumppanin ja alihankkijan kanssa laaditaan sitoumus henkilötietojen käsittelystä. Sopimuksessa osapuolet sitoutuvat noudattamaan ​

  Tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja velvoitteita sekä huolehtimaan henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta.

 • Manuaalinen aineisto säilytetään Tampereen Veden suojatuissa tiloissa, joihin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.​

  • Sähköisiin asiakastietojärjestelmiin tallennettuja asiakastietoja voivat käsitellä vain erikseen määritellyt omat työntekijämme ja mahdollisesti toimeksiannostamme alihankkijoidemme työntekijät
  • Vaadimme työntekijöiltämme sekä yhteistyökumppaneidemme ja alihankkijoidemme työntekijöiltä vaitiolositoumukset

   

  Tampereen Vedellä on hallittu tietoturva- ja tietosuojaorganisaatio, joka huolehtii henkilötietojen tietosuojasta. Tietosuojaa ohjaa tietoturvapolitiikka ja sitä tukevat turvallisuusohjeistukset sekä asianmukaiset tekniset turvatoimet.​

  • Tietojen poistamisessa ja tuhoamisessa noudatetaan hyvien käytäntöjen mukaista toimintatapaa.​

  Asiakkuuden alussa annettuja ja asiakkuuden aikana kertyviä säilytetään koko asiakkuuden ajan.​

  • Laskuja säilytetään 6 vuotta + kuluva vuosi ja kirjanpitodokumentteja 10 vuotta.
  • Kameravalvonnasta kertyneitä tallenteita säilytetään maksimissaan 3 kuukautta.
 • Joissakin Tampereen Veden käyttämissä järjestelmissä ja pilvipalveluissa palveluntoimittajana toimii Euroopan talousalueen ulkopuolinen organisaatio. Näiden ns. kolmansissa maissa toimivien organisaatioiden kanssa voidaan tiedonsiirtoa toteuttaa näillä edellytyksillä: ​

  • EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä tai
  • Yritysten välillä on käytössä EU:n komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet sekä riittävät voimassa olevat yritystä koskevat sitovat säännöt tai ​
  • Tietoja voidaan muuten suojata riittävillä teknisillä keinoilla. ​

  Tietoja voidaan myös siirtää erityistilanteissa, joissa sopimuksemme toteuttaminen sitä edellyttää tai olet antanut suostumuksesi tietojesi siirtämiseen.​

  • Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n talousalueen ulkopuolelle. Tällöin teemme parhaamme suojataksemme tietosi.​
  • Erityisissä tilanteissa voimme luovuttaa tietoja viranomaisille lakien niille suomien valtuuksien rajoissa.​
 • Sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeuksia omiin Tampereen Veden käsittelemiin henkilötietoihisi:​

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin eli tietää, mistä tietoa sinusta on tallennettu
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen, mikäli tiedot eivät pidä paikkaansa​
  • Oikeus tietojen poistamiseen, mikäli säädökset (esim. Kirjanpitolaki) eivät vaadi toisin.
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen​
  • Vastustamisoikeus​
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  Mikäli sinua haluat tietää mitä tietoa sinusta on kerätty, voit esittää tietopyynnön.​

  Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että Tampereen Vesi ei ole noudattanut toiminnassaan tietosuoja-asetusta eikä muita säädöksiä

 • Kun vierailet verkkosivuillamme, verkkosivujen käytöstäsi kerätään automaattisesti tietoa. Tiedot tarvitaan, jotta sivusto toimii oikein.​

  Voit muuttaa antamaasi suostumusta joko poistamalla evästeet selaimestasi tai vaihtamalla aiemman valintasi napsauttamalla tätä linkkiä.

 

Yhteystiedot

Tampereen Vesi Oy:​

Y-tunnus 3381716-4

tampereenvesi.fi

Tampereen kaupungin vaihde 03565611

Viinikankatu 42 A 33800 Tampere

vesi.asiakaspalvelu@tampere.fi ​

Sähköpostiosoite tietosuoja@tampereenvesi.fi​

Valvontaviranomainen:​

Tietosuojavaltuutetun toimisto​
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki​
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki​
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi​
https://tietosuoja.fi/etusivu