Veden kovuus ja muut ominaisuudet

Veden kovuus

Suurin osa Tampereen Veden toimittamasta vedestä on pehmeää eli sen kovuus on alle 5° dH. Veden kovuus eli kalsiumin (kalkki) ja magnesiumin määrä vedessä ilmoitetaan joko saksalaisina asteina (°dH) tai millimooleina (mmol/l). Ruskon vedenpuhdistuslaitoksella käsitellyn veden kovuus on 3° dH (0,54 mmol/l) ja pohjavesien 2-6° dH (0,36 -1,08 mmol/l).

Yleensä ei ole tarpeen käyttää veden pehmentämistä esim. astianpesukoneissa. Useimmissa koneissa pehmentämisen rajana käytetään kovuutta 6 °dH. Joidenkin koneiden käyttöohjeissa raja on alempi ja tällöin on syytä noudattaa laitevalmistajan ohjeita.

Veden laadusta voi kysyä meiltä

Numerosta 041 730 1194 voi tiedustella veden laatuun liittyviä asioita. Virka-ajan ulkopuolella voi soittaa Tampereen Veden maksuttomaan päivystävään numeroon 0800 90 172. Päivystysnumeroon tulee ilmoittaa myös tiedossa olevista vesijohtovuodoista.

Vesijohtoveden maku- ja hajuvirheitä voivat aiheuttaa mm. kiinteistön omat putket tai Roineen levätilanne. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan talousveden hajun ja maun tulee olla kuluttajan hyväksyttävissä, eikä niissä saa tapahtua epätavallisia muutoksia.

Visit Tampere/Laura Vanzo.
Kaupinojan pintavesilaitos ottaa raakaveden Näsijärvestä.

Vesijohtoveden maku- ja hajuvirheet

Muuttunut veden maku ja haju

Tampereella on joinakin vuosina kesäisin ja syksyisin esiintynyt mutamaista hajua ja makua vedessä alueilla, joille johdetaan pintavettä. Hajua aiheuttavat raakavedessä olevat lahoavat kasvien osat, levät ja muut pieneliöt. Nämä hajut ja maut poistetaan hapetuksen ja aktiivihiilisuodatuksen avulla. Lämpötilan nousu vedessä kesäaikaan voimistaa veden makua. Kesällä juomaveden voi jäähdyttää jääkaapissa.

Tampereen keskustaajamaan ja Pirkkalaan vesi tuotetaan kahdessa pintavesilaitoksessa ja viidessä pohjavesilaitoksessa, joiden vesi sekoittuu verkostossa. Vedenkulutuksesta ja käytössä olevista laitoksista riippuen asukkaiden hanoista tuleva vesi sisältää pinta- ja pohjavettä vaihtelevia määriä. Herkimmät maistajat havaitsevat veden maun muutoksen.

Kiinteistön omat putket vaikuttavat

Veden maku, haju, ja lämpötila voivat myös muuttua veden seisoessa kiinteistön omissa putkissa. Varsinkin vanhat galvanoidut putket antavat metallimaista tai ummehtunutta makua veteen. Veden juoksuttaminen auttaa parhaiten tähän ongelmaan.

Sakkaista tai harmaata vettä

Joskus vesijohdosta voi tulla saostumia esim. ruskeaa rautasakkaa, joko korjaustöiden yhteydessä tai paineenvaihteluista johtuen. Yleensä haitta poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes se kirkastuu. Vesijohtoverkostoon voi joutua myös ilmaa, mikä näkyy harmaana vetenä. Mikäli harmaus poistuu vettä seisottamalla, on kysymys ilmasta.

Kloorin maku ja haju

Tampereella vesijohtoverkostoon johdettavan veden mikrobiologinen laatu varmistetaan aina desinfioimalla joko kloorilla tai natriumhypokloriitilla. Kloorin hajulta juomavedessä ei näin ollen voi kokonaan välttyä.