Tietoa veden laadusta

Talousveden laatua valvotaan terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti ympäri vuoden. Laitoksilta verkostoon lähtevästä sekä verkoston eri pisteistä otetut vesinäytteet täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset.

Seuraamme omassa laboratoriossamme raakavesilähteiden vedenlaatua, vedenkäsittelyn eri prosessivaiheiden tehokkuutta sekä varmistamme laitoksilta pumpattavan veden ja verkostoveden laadun. Laboratoriossa analysoidaan myös vesinäytteet, joilla varmistetaan uusien rakennettujen tai peruskorjattujen vesijohtojen hygieenisyys ennen käyttöönottoa.

Talousveden turvallisuus varmistetaan riskienhallintaohjelmalla

Tampereen Vesi on laatinut toimenpideohjelman (WSP, Water Safety Plan) talousveden turvallisuuden takaamiseksi. Ohjelman tarkoituksena on tunnistaa koko vedentuotannon toimintaympäristöön ja vedentuotantoketjuun liittyvät riskit ja hallita riskejä talousveden laadun varmistamiseksi. WSP pohjautuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan malliin. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt Tampereen Veden laitosten ja vedenjakelualueen riskinarvioinnin (WSP) 18.12.2020.

WSP:ssä on tunnistettu vesilähteitä, vedentuotantoa ja -jakelua uhkaavat tekijät, joista voi aiheutua vedenjakelualueella jaettavan talousveden saastumista. Riskien hallitsemiseksi WSP:ssä on mietitty toimenpiteet, joilla mahdolliset uhkat saadaan poistettua, vähennettyä tai muuten hallittua. WSP:tä päivitetään ja riskienhallinnan toimivuutta sekä sovittujen toimenpiteiden toteutumista seurataan osana Tampereen Veden jatkuvaa toimintaa.

Talousveden laatu laitoksittain 1.3.2024 – 31.5.2024

Vesi täyttää tutkituilta osin hyvälle talousvedelle asetetut laatusuositukset ja -vaatimukset (sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM 1352/2015 sekä muutosasetus 683/2017)

 • OminaisuudetYksikkökplkamaxmin
  Lämpötila°C584.314.41.7
  pH5888.247.89
  SameusNTU580.10.250.07
  VärimgPt/l12<2.5<2.5<2.5
  Rauta, Femg/l520.020.07<0.02
  Mangaani,Mnmg/l9<0.01<0.01<0.01
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m12151615
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l582.42.72.2
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml58000
  Pesäkeluku 22°C 3dpmy/100ml58010
  Vapaa kloori, Cl2mg/l580.350.420.3
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l580.450.50.4
  Kovuus°dH73.43.43.3
 • OminaisuudetYksikkökplkamaxmin
  Lämpötila°C5257.63.6
  pH527.98.377.64
  SameusNTU520.120.170.09
  VärimgPt/l11<2.5<2.5<2.5
  Rauta, Femg/l45<0.020.03<0.02
  Mangaani,Mnmg/l11<0.01<0.01<0.01
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m12171817
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l512.52.82.2
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml51000
  Pesäkeluku 22°C 3dpmy/100ml48010
  Vapaa kloori, Cl2mg/l520.370.420.31
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l520.460.510.38
  Kovuus°dH73.83.83.7
 • OminaisuudetYksikkökplkamaxmin
  Lämpötila°C155.8133.3
  pH157.98.977.57
  SameusNTU140.110.140.08
  VärimgPt/l13<2.5<2.5<2.5
  Rauta, Femg/l2<0.02<0.02<0.02
  Mangaani,Mnmg/l2<0.01<0.01<0.01
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m3121211
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l142.43.31.2
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml14000
  Pesäkeluku 22°C 3dpmy/100ml13000
  Vapaa kloori, Cl2mg/l150.250.520.15
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l140.290.460.23
  Kovuus°dH10.70.70.7
  Alumiini,Almg/l130.070.180.03
 • OminaisuudetYksikkökplkamaxmin
  Lämpötila°C136.385.3
  pH137.87.997.7
  SameusNTU130.180.320.09
  VärimgPt/l12<2.5<2.5<2.5
  Rauta, Femg/l2<0.020.02<0.02
  Mangaani,Mnmg/l2<0.010.02<0.01
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m39.7109.1
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l132.331.8
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml13000
  Pesäkeluku 22°C 3dpmy/100ml12010
  Vapaa kloori, Cl2mg/l130.190.330.06
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l130.260.40.11
  Kovuus°dH10.80.80.8
  Alumiini,Almg/l120.120.140.11
 • OminaisuudetYksikkökplkamaxmin
  Lämpötila°C427.47.87
  pH427.987.78
  SameusNTU110.070.10.05
  VärimgPt/l1<2.5<2.5<2.5
  Rauta, Femg/l10<0.02<0.02<0.02
  Mangaani,Mnmg/l10<0.01<0.01<0.01
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m1333333
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l110.850.890.81
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml41000
  Pesäkeluku 22°C 3dpmy/100ml400.230
  Vapaa kloori, Cl2mg/l420.180.230.13
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l420.220.270.18
  Kovuus°dH15.95.95.9
 • OminaisuudetYksikkökplkamaxmin
  Lämpötila°C377.787.5
  pH377.87.877.66
  SameusNTU130.070.090.05
  VärimgPt/l1<2.5<2.5<2.5
  Rauta, Femg/l12<0.02<0.02<0.02
  Mangaani,Mnmg/l12<0.01<0.01<0.01
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m1262626
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l130.710.760.66
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml36000
  Pesäkeluku 22°C 3dpmy/100ml35010
  Vapaa kloori, Cl2mg/l370.180.270.12
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l370.210.30.16
  Kovuus°dH14.74.74.7
 • OminaisuudetYksikkökplkamaxmin
  Lämpötila°C518.197.6
  pH517.97.937.78
  SameusNTU130.070.120.06
  VärimgPt/l1<2.5<2.5<2.5
  Rauta, Femg/l11<0.02<0.02<0.02
  Mangaani,Mnmg/l11<0.01<0.01<0.01
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m1292929
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l120.790.870.71
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml50000
  Pesäkeluku 22°C 3dpmy/100ml48020
  Vapaa kloori, Cl2mg/l510.190.220.11
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l510.230.260.15
  Kovuus°dH14.94.94.9
 • OminaisuudetYksikkökplkamaxmin
  Lämpötila°C166.006256.16.0
  pH167.636257.697.58
  SameusNTU160.064250.080.05
  VärimgPt/l1<2.5<2.5<2.5
  Rauta, Femg/l1<0.02<0.02<0.02
  Mangaani,Mnmg/l1<0.01<0.01<0.01
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m1151515
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l10.70.70.7
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml16000
  Pesäkeluku 22°C 3dpmy/100ml15000
  Vapaa kloori, Cl2mg/l160.1556250.160.15
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l160.178750.190.17
  Kovuus°dH1222
  Kovuusmmol/l10.40.360.36
  Alumiini,Almg/l1<0.02<0.02<0.02
 • OminaisuudetYksikkökplkamaxmin
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml80000
  Pesäkeluku 22°C 3dpmy/ml781250
  pH218.18.27.8
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m21193015
  VärimgPt/l21<2.5<2.5<2.5
  Lämpötila°C795.510.73.6
  Kovuus°dH133.95.22.9
  Rauta, Femg/l180.030.08<0.02
  Mangaani,Mnmg/l19<0.010.01<0.01
  SameusNTU210.130.340.05
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l2122.60.7
  Vapaa kloori, Cl2mg/l210.090.230.02
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l210.170.310.07
 • OminaisuudetYksikkökplkamaxmin
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml3000
  Pesäkeluku 22°C 3dpmy/ml3000
  pH37.87.947.64
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m3121212
  VärimgPt/l3<2.5<2.5<2.5
  Lämpötila°C35.774.6
  Kovuus°dH20.80.90.8
  Rauta, Femg/l3<0.02<0.02<0.02
  Mangaani,Mnmg/l3<0.01<0.01<0.01
  SameusNTU30.110.120.1
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l32.53.21.6
  Alumiini,Almg/l30.070.070.06
  Vapaa kloori, Cl2mg/l30.110.190.06
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l30.180.230.15
 • OminaisuudetYksikkökplkamaxmin
  Koliformiset bakteerit 37°Cpmy/100ml3000
  Pesäkeluku 22°C 3dpmy/ml3000
  pH37.87.917.77
  Sähkönjohtavuus,sjkmS/m39.7109.5
  VärimgPt/l3<2.5<2.5<2.5
  Lämpötila°C344.33.8
  Kovuus°dH20.80.80.8
  Rauta, Femg/l30.020.02<0.02
  Mangaani,Mnmg/l3<0.010.01<0.01
  SameusNTU30.20.260.13
  Orgaaninen hiili,TOCmg/l32.32.62
  Alumiini,Almg/l30.110.120.11
  Vapaa kloori, Cl2mg/l30.050.070.02
  Kokonaiskloori, Cl2mg/l30.110.150.07

Veden laatua valvotaan Tampereella ja Pirkkalassa

Talousvesi ei saa sisältää pieneliöitä, loisia tai kemiallisia aineita sellaisessa määrin tai pitoisuuksina, joista voi olla haittaa ihmisen terveydelle. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laadulle on asetettu direktiivin mukaiset sitovat terveydelliset laatuvaatimukset ja talousveden käyttökelpoisuutta kuvaavat laatusuositukset.

Tampereen kaupungin terveysvalvonta tekee asetuksen mukaisen viranomaisvalvonnan laaditun tarkkailuohjelman mukaisesti. Lisäksi Tampereen Veden Ruskon laboratoriossa tehdään veden laadun varmistamiseksi vuosittain yli 21 000 määritystä näytteistä, jotka on otettu raakavesilähteistä, puhdistusprosessin eri vaiheista sekä verkostosta. Pirkkalan osalta valvonnan hoitaa Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö.

Ruskon vedenpuhdistuslaitokselta valvotaan puhdistuslaitoksen lisäksi vedenhankintaa, pohjavedenottamoita, paineenkorotuspumppaamoita, ylävesisäiliöitä sekä veden toimittamista naapurikuntiin eli koko jakelujärjestelmää.