Uratarinoita

Projekti-insinöörillä on hankkeet hallussa

Jenni työskentelee meillä projekti-insinöörinä vedentuotannon ja jätevedenpuhdistuksen hankkeiden ja investointien parissa.

Erilaiset hankkeet Tampereen Vedessä ovat tulleet tutuiksi kahdeksan vuoden insinöörinä toimimisen aikana. Jennin kädenjälki näkyy useissa Veden hankkeissa, kuten uusien raakavesikaivojen rakentamisessa, varavoiman hankinnassa ja pohjavesilaitosten luontoselvityksissä

Projekti-insinöörin tehtäviin kuuluu projektipäällikkönä toimiminen investointi- ja saneeraushankkeissa vedentuotannossa ja jätevesien puhdistuksessa. hankkeiden sisältö vaihtelee paljon ja se vaati mukautumista ja uusien asioiden omaksumista. Hankkeissa on mukana myös oman organisaation eri osa-alueiden asiantuntijat sekä ulkopuoliset suunnittelijat, joten yksin ei tarvitse ratkaisuja pohtia.

”Töissä tuntee tekevänsä tärkeää työtä, sillä vesihuollon merkitys yhteiskunnalle on hyvin suuri” Jenni kertoo.

Investointihankkeet mukailevat joka vuodelle tehtyä hankesuunnitelmaa, mutta projekti-insinöörinä Jennin vastuulla on nimettyjen hankkeiden läpivienti sisältäen mm. projektien aikataulutuksen, lähtötietojen kokoamisen, kilpailutuksen ja tiimin kokoamisen sekä hankkeiden johtamisen loppuun asti. Tällä hetkellä yksi mielenkiintoisimmista hankkeista on Raholan ja Viinikanlahden jätevedenpuhdistamoiden purkamista ja ympäristölupien päättämistä koskevat toimenpiteet

Jenni on koulutukseltaan rakentamisen ylemmän AMK:n insinööri pääaineinaan vesihuolto ja geotekniikka. Lisäksi hänellä on insinööri AMK tutkinto ympäristöteknologiasta.

Ennen nykyistä tehtävää Tampereen Vedellä Jenni toimi muun muassa ympäristöasiantuntijana sekä ympäristönsuojelun viranomaistehtävissä kunnalla ja valtiolla. Tampereen Vedellä ura on sisältänyt käyttöinsinöörin ja kehitysinsinöörin tehtäviä laitoksilla ja laboratoriossa ennen nykyistä tehtävänkuvaa.

Jenniä on aina kiinnostanut vesihuolto alana. Nykyistä työtehtävää tukevat hyvin korkeakoulututkinto, rakennusalan osaaminen, kokemus viranomaistehtävistä sekä lainsäädännön tuntemus.

”Työstä erityisen mielekkään tekee sen monipuolisuus. Koska hankkeet ovat sekä puhdas- että jätevesipuolen projekteja, aina oppii uuttaa ja pääsee osaksi vesihuoltoa alusta loppuun saakka” Jenni kertoo.

Jarmolla on pitkä ja sähköinen ura Vedellä

Jarmo työskentelee meillä elektroniikka-, instrumentti- ja kojeasentajana. Uraa Veden Tekijänä hänellä on takana kunnioitettavat 41 vuotta. Jarmon työnkuvaan kuuluu esimerkiksi sähköasennuksia, sähköpuolen kunnossapidon tehtäviä sekä kenttälaitteiden huoltoa. Vuosien mittaan työnkuvaan on tullut oman kiinnostuksen myötä lisäksi henkilöstöpuolen tehtäviä.

Elektroniikka-, instrumentti- ja kojeasentajan työtehtäviin Tampereen Vedellä kuuluu sähköasennukset, sähköpuolen kunnossapidon tehtävät sekä kenttälaitteiden kalibroinnit. Vedellä sähköasentajan työnkuva on paljon monipuolisempi ja laajempi verrattuna esimerkiksi talonrakennuksen sähköasennuspuoleen, ja lisäksi työ talous- ja jätevesipuolella on merkityksellistä ympäristön kannalta.


Jarmolla työtehtäviin on vuosien saatossa tullut lisää vastuita omasta kiinnostuksesta henkilöstöön liittyvien asioiden vuoksi. Jarmo toimii Veden johtoryhmässä henkilöstön edustajana ja on ollut aiemmin mukana myös tykyryhmässä ja laaturyhmässä.


Jarmon koulutuksen juuret lähtevät Tampereen ammattikoulun instrumenttiasentajan koulutuksesta. Tampereen Vedellä tuetaan ja kannustetaan työntekijöiden kehitystä ja Jarmo onkin käynyt lisäkoulutuksia yhteensä 9 vuoden ajan työn ohella: sähköasentajan alemman ja ylemmän ammattitutkinnon, tekniikan erikoisammattitutkinnon sekä mittaus- ja säätötekniikan työteknikon tutkinnon.

”Koulutukset ovat laajentaneet huomattavasti teoriapuolen tietämystä sekä tietysti antaneet esimerkiksi pätevyyden sähköasennuslupiin”, Jarmo kertoo.

Työ on kuin tekisit sitä itselle

Elektroniikka-, instrumentti- ja kojeasentajan työ on monipuolista, itsenäistä sekä liikkuvaa. Jarmon toimialue ylettyy Teiskosta Roineen kautta aina Ylöjärvelle asti. Asentajan täytyy olla huolellinen ja vaikka työtehtäviä tulee eteen paljon eri osista organisaatiota, siinä säilyy vahvasti itsenäisyys sekä itsensä johtaminen.

”Työ on kuin tekisit sitä itselle; sen löytää kyllä edestään, jos asiat tekee puolihuolimattomasti”, Jarmo kuvailee.

Työn päätavoitteena ei ole pelkkä nopeus vaan tärkeintä on hoitaa tehtävät heti kunnolla. Vaikka asentajille on määritelty kunnossapito-ohjelmassa aikataulut esimerkiksi laitteiden huoltovälit sekä -sisällöt, vaatii työ myös nopeaa reagointia. Aamulla mielessä oleva selkeä visio päivän kulusta saattaa ottaa täyskäännöksen yllättävistä tilanteista ja tärkeää työssä onkin priorisoida se, mikä on olennaisinta kyseisellä hetkellä talousveden laadun varmistamisen kannalta.

Oman työn vaikutuksen tunnistaminen on toisten huomioimista ja tärkeää toimivan työyhteisön kannalta

Asentajan työ on prosessimainen ja monivaiheinen, jonka myötä työssä pääsee tekemään yhteistyötä muiden Veden työntekijöiden kanssa ja ihmisten kanssa toimiminen onkin organisaation toiminnalta elintärkeää. Omien työtehtävien ulkopuolelle tulee osata katsoa ja hahmottaa sen vaikutus kokonaisuuteen. Tärkeää on kantaa vastuu omasta osa-alueesta samalla ottaen huomioon muut työntekijät, jotka ovat oman prosessin työvaiheessa osallisena tai vaikutuksen alaisena. Yhteistyö muiden kanssa on sujuvaa ja eihän uraa Vedellä olisikaan useampi vuosikymmen takana, ellei ympärillä olisi ollut viihtyisä, tukeva ja hyvä työyhteisö.