Projekti-insinöörillä on hankkeet hallussa

Jenni työskentelee meillä projekti-insinöörinä vedentuotannon ja jätevedenpuhdistuksen hankkeiden ja investointien parissa.

Erilaiset hankkeet Tampereen Vedessä ovat tulleet tutuiksi kahdeksan vuoden insinöörinä toimimisen aikana. Jennin kädenjälki näkyy useissa Veden hankkeissa, kuten uusien raakavesikaivojen rakentamisessa, varavoiman hankinnassa ja pohjavesilaitosten luontoselvityksissä.

Projekti-insinöörin tehtäviin kuuluu projektipäällikkönä toimiminen investointi- ja saneeraushankkeissa vedentuotannossa ja jätevesien puhdistuksessa. Hankkeiden sisältö vaihtelee paljon, ja se vaati mukautumista ja uusien asioiden omaksumista. Hankkeissa on mukana myös oman organisaation eri osa-alueiden asiantuntijat sekä ulkopuoliset suunnittelijat, joten yksin ei tarvitse ratkaisuja pohtia.

− Töissä tuntee tekevänsä tärkeää työtä, sillä vesihuollon merkitys yhteiskunnalle on hyvin suuri, Jenni kertoo.

Investointihankkeet mukailevat joka vuodelle tehtyä hankesuunnitelmaa, mutta projekti-insinöörinä Jennin vastuulla on nimettyjen hankkeiden läpivienti sisältäen mm. projektien aikataulutuksen, lähtötietojen kokoamisen, kilpailutuksen ja tiimin kokoamisen sekä hankkeiden johtamisen loppuun asti. Tällä hetkellä yksi mielenkiintoisimmista hankkeista on Raholan ja Viinikanlahden jätevedenpuhdistamoiden purkamista ja ympäristölupien päättämistä koskevat toimenpiteet

Jenni on koulutukseltaan rakentamisen ylemmän AMK:n insinööri pääaineinaan vesihuolto ja geotekniikka. Lisäksi hänellä on insinööri AMK tutkinto ympäristöteknologiasta.

Ennen nykyistä tehtävää Tampereen Vedellä Jenni toimi muun muassa ympäristöasiantuntijana sekä ympäristönsuojelun viranomaistehtävissä kunnalla ja valtiolla. Tampereen Vedellä ura on sisältänyt käyttö- ja kehitysinsinöörin tehtäviä laitoksilla ja laboratoriossa ennen nykyistä tehtävänkuvaa.

Jenniä on aina kiinnostanut vesihuolto alana. Nykyistä työtehtävää tukevat hyvin korkeakoulututkinto, rakennusalan osaaminen, kokemus viranomaistehtävistä sekä lainsäädännön tuntemus.

− Työstä erityisen mielekkään tekee sen monipuolisuus. Koska hankkeet ovat sekä puhdas- että jätevesipuolen projekteja, aina oppii uuttaa ja pääsee osaksi vesihuoltoa alusta loppuun saakka, Jenni kertoo.

Jarmo Autio.

Lue myös

Elektroniikka-, instrumentti- ja kojeasentajan työ on monipuolista, itsenäistä sekä liikkuvaa.

Jarmon uratarina