Jarmolla on pitkä ja sähköinen ura Vedellä

Jarmo työskentelee meillä elektroniikka-, instrumentti- ja kojeasentajana. Uraa Veden Tekijänä hänellä on takana kunnioitettavat 41 vuotta. Jarmon työnkuvaan kuuluu esimerkiksi sähköasennuksia, sähköpuolen kunnossapidon tehtäviä sekä kenttälaitteiden huoltoa. Vuosien mittaan työnkuvaan on tullut oman kiinnostuksen myötä lisäksi henkilöstöpuolen tehtäviä.

Elektroniikka-, instrumentti- ja kojeasentajan työtehtäviin Tampereen Vedellä kuuluu sähköasennukset, sähköpuolen kunnossapidon tehtävät sekä kenttälaitteiden kalibroinnit. Vedellä sähköasentajan työnkuva on paljon monipuolisempi ja laajempi verrattuna esimerkiksi talonrakennuksen sähköasennuspuoleen, ja lisäksi työ talous- ja jätevesipuolella on merkityksellistä ympäristön kannalta.

Jarmolla työtehtäviin on vuosien saatossa tullut lisää vastuita omasta kiinnostuksesta henkilöstöön liittyviin asioihin. Jarmo toimii Veden johtoryhmässä henkilöstön edustajana ja on ollut aiemmin mukana myös tyky- ja laaturyhmässä.

Jarmon koulutuksen juuret lähtevät Tampereen ammattikoulun instrumenttiasentajan koulutuksesta. Tampereen Vedellä tuetaan ja kannustetaan työntekijöiden kehitystä ja Jarmo onkin käynyt lisäkoulutuksia yhteensä 9 vuoden ajan työn ohella: sähköasentajan alemman ja ylemmän ammattitutkinnon, tekniikan erikoisammattitutkinnon sekä mittaus- ja säätötekniikan työteknikon tutkinnon.

− Koulutukset ovat laajentaneet huomattavasti teoriapuolen tietämystä sekä tietysti antaneet esimerkiksi pätevyyden sähköasennuslupiin, Jarmo kertoo.

Työ on kuin tekisit sitä itselle

Elektroniikka-, instrumentti- ja kojeasentajan työ on monipuolista, itsenäistä sekä liikkuvaa. Jarmon toimialue ylettyy Teiskosta Roineen kautta aina Ylöjärvelle asti. Asentajan täytyy olla huolellinen ja vaikka työtehtäviä tulee eteen paljon eri osista organisaatiota, siinä säilyy vahvasti itsenäisyys sekä itsensä johtaminen.

− Työ on kuin tekisit sitä itselle; sen löytää kyllä edestään, jos asiat tekee puolihuolimattomasti, Jarmo kuvailee.

Työn päätavoitteena ei ole pelkkä nopeus vaan tärkeintä on hoitaa tehtävät heti kunnolla. Vaikka asentajille on määritelty kunnossapito-ohjelmassa aikataulut esimerkiksi laitteiden huoltovälit sekä -sisällöt, vaatii työ myös nopeaa reagointia. Aamulla mielessä oleva selkeä visio päivän kulusta saattaa ottaa täyskäännöksen yllättävistä tilanteista ja tärkeää työssä onkin priorisoida se, mikä on olennaisinta kyseisellä hetkellä talousveden laadun varmistamisen kannalta.

Oman työn vaikutuksen tunnistaminen on toisten huomioimista ja tärkeää toimivan työyhteisön kannalta

Asentajan työ on prosessimainen ja monivaiheinen, jonka myötä työssä pääsee tekemään yhteistyötä muiden Veden työntekijöiden kanssa ja ihmisten kanssa toimiminen onkin organisaation toiminnalta elintärkeää. Omien työtehtävien ulkopuolelle tulee osata katsoa ja hahmottaa sen vaikutus kokonaisuuteen. Tärkeää on kantaa vastuu omasta osa-alueesta samalla ottaen huomioon muut työntekijät, jotka ovat oman prosessin työvaiheessa osallisena tai vaikutuksen alaisena. Yhteistyö muiden kanssa on sujuvaa ja eihän uraa Vedellä olisikaan useampi vuosikymmen takana, ellei ympärillä olisi ollut viihtyisä, tukeva ja hyvä työyhteisö.

Projekti-insinööri Jenni.

Lue myös

Projekti-insinöörinä työskentelevän Jennin kädenjälki näkyy useissa Veden hankkeissa, kuten uusien raakavesikaivojen rakentamisessa, varavoiman hankinnassa ja pohjavesilaitosten luontoselvityksissä.

Jennin uratarina