Suojaa vesimittari ja -putket jäätymiseltä

Jäätyminen voi aiheuttaa vesimittarin ja putkien halkeamisen ja sitä kautta veden pääsyn talon rakenteisiin. Jäätymisestä aiheutuvat kustannukset kuuluvat kiinteistön omistajalle, joten turhia riskejä kannattaa välttää. Vahingoilta voit välttyä eristämällä vesimittarin ja vesiputket hyvin ja varmistamalla, että vesimittaritila on tarpeeksi lämmin. Tarkista myös, ettei pakkanen pääse sisään teknisen tilaan esim. ilmanvaihtoventtiilien kautta. Myös rakenteilla olevaan taloon, joka on jo liitetty vesijohtoverkostoon, kannattaa järjestää väliaikainen lämmitys vahinkojen estämiseksi.

Jos mittari on jäätynyt, katkaise vedentulo vesimittariventtiilistä ja ota yhteyttä Tampereen Veteen. Jos epäilet putken olevan jäässä, jätä sulatustyö ammattilaisille. Kiinteistön sisällä putkien sulatus kuuluu yksityisille putkiyrityksille ja tonttijohtojen sulatus Tampereen Vedelle.

Kovien pakkasten aikana voi jättää vesihanan tiputtamaan, jolloin veden virtaus estää veden hyytymisen ja jäätymisen tulpaksi. Jäätymiselle riskialttiiseen paikkaan voi asentaa eristettyä, sähkövastuksella varustettua putkea, joka estää veden jäätymisen.

Teksti:


Liisa Mustaniemi