Viinikanlahden liekit johtuvat kaasunpoltosta

Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolla Pyhäjärven rannassa näkyvät liekit johtuvat jätevedenpuhdistamon kaasunpoltosta. Puhdistamolla muodostuva biokaasu poltetaan puhdistamon kaasumoottorin huollon ajan ylijäämäkaasupolttimessa eli soihdussa puhdistamon pihalla. Poltto soihdussa kestää noin viikon huoltotöiden ajan.

Normaalisti kaasu kerätään talteen ja käytetään kaasumoottorilla laitoksen sähkön- ja lämmöntuotantoon. Kaasumoottorin huoltoaikoina ylijäämäkaasu poltetaan soihdussa, jotta biokaasua ja erityisesti sen sisältämää metaania ei pääsisi ympäristöön.