Viinikankadun urakka etenee – välikainen kiertoliittymä ja kävely- ja pyöräilyn kiertoreitti käyttöön 5.4.2024

Viinikankadun urakka-alue sijaitsee Ratapihankadun, Viinikankadun ja Järvensivuntien risteysalueella ja ratasillan ympäristössä. Risteykseen tulee työnaikainen liikenneympyrä.

Viinikankadun rakennusurakka etenee Viinikankadun, Ratapihankadun ja Järvensivuntien risteyksessä ja ratasillan kohdilla. Risteykseen rakennetaan työnaikainen kiertoliittymä. Kiertoreitti kävelijöille ja pyöräilijöille kulkee Viinikankadun itäpuolta. Liikennejärjestelyt tehdään 4.–5.5.2024.

Viinikankadun urakka-alue sijaitsee Ratapihankadun, Viinikankadun ja Järvensivuntien risteysalueella ja ratasillan ympäristössä. Risteykseen tulee työnaikainen liikenneympyrä.

Viinikankadun urakan työmaalla siirrytään nyt rakentamaan vesihuoltoa, kaukolämpöä ja putkituksia ajoväylien alle.

Ajoneuvoliikenteelle kiertoliittymä, nopeusrajoitus 30 km/h

Viinikankadun, Järvensivuntien ja Ratapihankadun risteysalueelta poistetaan  liikennevalo-ohjaus ja ajoneuvoliikenne ohjataan liikenneympyrän kautta. Ajokaistat kapenevat ja yhdistyvät työmaa-aluetta lähestyttäessä. Ajoneuvoliikenteen nopeusrajoitus on koko työmaan alueella 30 km/h.

Kävely- ja pyöräreitti Viinikankadun ja ratasillan itäpuolelle

Kävely- ja pyöräväylä siirtyy kokonaisuudessaan Viinikankadun ja ratasillan itäiselle puolelle. Kiertoreitiltä pääsee risteyksen pohjoispuolelta Viinikankadun yli Ratapihankadulle. Kävelijät ja pyöräilijät pääsevät myös jatkamaan normaalisti Viinikankatua Sampolan suuntaan. 

Viinikankadun länsipuolen kävely- ja pyörätie ei enää ole käytössä alkaen 4.4 klo 24.00 alkaen. Länsipuolen kävely- ja pyöräreitti otetaan taas käyttöön syksyllä 2024. 

Työt ja liikennejärjestelyt liittyvät Viinikankadun rakennusurakkaan, jossa uusitaan Viinikankadun, Ratapihankadun ja Järvensivuntien liittymäalue katuineen. Urakassa uusitaan vesijohdot, jätevesi- ja sadevesiviemärit, kaukolämpölinjat sekä pintarakenteet, katuvalaistus, liikennevalot ja liikenteenohjauslaitteet. 

Viinikankadun rakennusurakan urakoitsija on Recset Oy. Vesihuoltotyöt tilaa Tampereen Vesi Oy. Kaukolämpötöiden tilaaja on Tampereen Energia Oy ja katujen rakentamisen Tampereen kaupunki. 

Viinikankadun itäreunan kävelyn ja pyöräilyn kiertotie kartalla. Kiertotie jatkuu Ratapihankadulle kadun yli yliopiston parkkialueen kohdalta. Viinikankadun kävely- ja pyörätie jatkuu normaalisti Sampolan suuntaan.

Viinikankadun rakennusurakka vaikuttaa liikenteeseen vuonna 2024 (uutinen 2.12.2024)

Lisätietoja

Urakoitsija, Recset Oy:
Eleonora Pecoraro
Puhelin:050 430 8107