Viinikankadun rakennusurakka vaikuttaa liikenteeseen vuonna 2024

Viinikankadun rakennusurakka alkaa vuoden 2024 tammikuussa Viinikan ratasillan eli Pinnikadun alikulun kohdalta. Urakassa uusitaan Viinikankadun, Ratapihankadun ja Järvensivuntien liittymäalue. Uudistuksella parannetaan liittymän välityskykyä ja pyöräily- ja kävelyväylien laatutasoa.

Urakka-alueella on paljon maanalaista kunnallistekniikkaa, jota on uusittava. Urakassa rakennetaan uusia tele- ja sähköputkituksia kaapelointeineen 7,5 kilometriä. Rakennustyö aiheuttaakin vaihtuvia liikennejärjestelyjä vuoden mittaan.  Tammikuussa rakennetaan työnaikaiset kiertotiet rata-alikulun alle. Kadut valmistuvat vuoden 2024 loppuun mennessä. Katujen päällystykset ja katuviheralueet tehdään kevään ja kesän 2025 aikana.

Viinikan ratasillan eli Pinninkadun alikulun alla Viinikankadun ajoradan pintaa lasketaan, jotta raskas liikenne mahtuu kulkemaan sillan alta.  Ratasilta on uusittu 2019–2020. Uusien kaistojen lisäämiseen varauduttiin rakentamalla silta viisiaukkoiseksi.

Vaativia infra- ja johtotöitä liittymäalueella

Rakennustyön ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Pinninkadun alikulun käyttämättömiin aukkoihin työnaikaiset kiertotiet.  Viinikankadulle alikulun kohdalle sekä risteäviltä kaduille, Ratapihankadulla ja Järvensivuntielle, rakennetaan nykyisen kunnallistekniikan korvaavat johtolinjat puoli metriä nykyistä kunnallistekniikkaa alemmaksi.  Kunnallistekniikka saadaan suojaan liikenteen rasitukselta ja roudalta sijoittamalla se syvemmälle maahan.

Kun kunnallistekniikka on valmistunut, rakennetaan katujen ajoradat sekä pyöräily- ja kävelyväylät enimmillään puoli metriä nykyistä alemmalle tasolle. Viinikankatua uusitaan risteyksestä Tampereen valtatielle asti. Sillan kohdalle toteutetaan pohjoiseen neljä ajokaistaa, joista kaksi kääntyy Ratapihankadulle ja yksi jatkuu Viinikankatua pohjoiseen ja yksi kääntyy Järvensivuntielle. Etelän suuntaan tulee kolme kaistaa.  Sillan alle molemmille puolille rakennetaan eroteltu jalkakäytävä ja kaksisuuntainen pyörätie.Ratapihankatua uusitaan pari sataa metriä risteyksestä yliopiston mäen suuntaan ja Järvensivunkatua liittymäalueella.  Kaduille tulee kaistajärjestelyjä ja parannuksia pyöräily- ja kävelyväylille.

Rakennustöissä hyödynnetään kierrätysmateriaalia

Urakkakilpailun vertailun voitti Recset Oy.–Urakan kilpailutuksessa laadullisina kriteereinä olivat kierrätysmateriaalin käyttöosuus kaikesta kiviaineksesta sekä kaivettavan materiaalin jatkokäyttö kuljetusmatkoineen, työkalusto ja töiden valmistumisaikataulu. Laatupisteytyksen painoarvo oli 30% ja hinnan 70%, kertoo rakennuttajainsinööri Petri Leppänen Tampereen kaupungilta

Urakoitsija tiedottaa työvaiheista ja työmaan aikataulusta työmaalle pystytettävistä infokylteissä sekä jakaa kiinteistöille tiedotteita.

Vesihuoltotyöt tilaa Tampereen Vesi, kaukolämpötyöt Tampereen Energia Oy ja katujen rakentamisen Tampereen kaupunki. 

Lisätietoja

Mari Sipilä

Recset Oy:

Puhelin:

040 757 0054

Kari-Pekka Kortetjärvi

Tampereen Vesi: Rakennuttajainsinööri

Puhelin:

050 356 0067

Mikko Rautiainen

Tampereen Energia:

Puhelin:

050 527 2194

Petri Leppänen

Tampereen kaupunki: Rakennuttajainsinööri

Puhelin:

050 305 1402

Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen
Kuvat: Tarja Nikupaavo-Oksanen