Vesijohdon suuntaporaus Ahlmanintien ja Vihiojanpuiston välisellä osuudella

Poraustyöt ovat käynnissä ja niistä aiheutuu jonkin verran liikennehaittaa Huikarinkadulla ja Kaonpäänkadulla. Suuntaporaus valmistuu tämän viikon (viikko 50) aikana.

Lisätietoja
Verkostoinsinööri Esko Lehtimäki
Puhelin:
050 3450626
Teksti: Liisa Mustaniemi