Vesijohdon suuntaporaus Ahlmanintien ja Vihiojanpuiston välisellä osuudella

Poraustyöt ovat käynnissä ja niistä aiheutuu jonkin verran liikennehaittaa Huikarinkadulla ja Kaonpäänkadulla. Suuntaporaus valmistuu tämän viikon (viikko 50) aikana.

LisätietojaVerkostoinsinööri


Esko Lehtimäki

Puhelin:

050 3450626

Teksti:


Liisa Mustaniemi