Vesi- ja viemäriverkostoa rakennetaan ja saneerataan eri puolilla kaupunkia

Rakennamme tänäkin vuonna useita kilometrejä uutta vesi- ja viemäriverkostoa Tampereen alueella. Samaan aikaan huollamme ja saneeraamme suunnitelmallisesti olemassa olevaa verkostoa veden toimitusvarmuuden ja korkean laadun varmistamiseksi. Lisäksi vuoto- ja viemäritutkimuksissa voi paljastua äkillisiä saneerauskohteita tai putki saattaa jossain rikkoutua, jolloin nämä korjataan suunniteltujen töiden lisäksi. Kaupungin alla risteilee yli 1500 kilometriä Tampereen Veden vesi- ja jätevesiviemäriputkia, joten kunnossapidettävää riittää.

”Vuodelle 2021 verkoston investointikohteita on yli viisikymmentä”, kertoo tekninen johtaja Jouni Hyypiä. ”Osaa kohteista jo rakennetaankin, mutta noin kolmenkymmenen kohteen rakennussuunnittelu on tällä hetkellä käynnissä. Vuosittain investoimme verkostoon lähes 16 miljoonaa euroa. Jatkuvilla rakentamisen ja kunnossapidon investoinneilla turvaamme vesi- ja viemäriverkoston toimintavarmuutta”.

Merkittävistä vesihuoltoverkostojen uudiskohteista suunnittelun alla on mm. Uuden Ojala – Lamminrahkan alueen vesihuolto, Kaupinojan ja Ruskon vedenkäsittelylaitosten välisen päärunkovesijohdon rakentaminen välille Juvanrinne-Solkimäenraitti, Ruskontien sekä Peltolammi-Sääksjärven vesihuoltolinjat.

Vanhoja, olemassa olevia linjoja saneerataan myös samaan aikaan eri puolilla kaupunkia, kertoo verkostojohtaja Pekka Laakkonen. ”Isoimpia saneerauskohteita ovat Nokiantien/ Pispalan Valtatien vesihuollon saneeraus, Näsilinnankadun vesihuollon saneeraus välillä Satakunnankatu-Kauppakatu sekä Suvantokadun vesihuollon saneeraus”.

Osa putkisaneerauksista tehdään niin sanotulla no dig-menetelmällä, jolloin vanhaa putkea ei tarvitse kaivaa esiin koko matkalta, vaan putki sujutellaan vanhan putken sisään. Tekniikka nopeuttaa työtä ja säästää ympäristöä.

Töitä tehdään usein liikenteen ja asutuksen keskellä, joten toivomme tienkäyttäjiltä ja asukkailta ymmärrystä. Liikennejärjestelyistä ja mahdollisista katkoksista vedenjakelussa pyrimme tiedottamaan erikseen.

Alla olevassa kartassa on esitetty merkittävimmät vesi- ja viemäriverkoston investointikohteet vuodelle 2021. Muutokset ovat mahdollisia.

LisätietojaTekninen johtaja


Jouni Hyypiä

Puhelin:

044 298 1865

Tampereen Vesi Verkostojohtaja


Pekka Laakkonen

Puhelin:

050 552 6267

Tampereen Vesi

Teksti:


Liisa Mustaniemi