Vesi- ja viemäriverkostoa rakennetaan ja saneerataan eri puolilla kaupunkia

Tampereen Vedellä on yli viisikymmentä vesi- ja viemäriverkoston investointikohdetta vuodelle 2022. Jatkuvilla rakentamisen ja kunnossapidon investoinneilla turvaamme vesi- ja viemäriverkoston toimintavarmuutta. Investoimme verkostoon vuosittain yli 16 miljoonaa euroa. Uutta verkostoa rakennetaan useita kilometrejä ja samaan aikaan nykyistä verkostoa huolletaan ja saneerataan suunnitelmallisesti.

Merkittävistä vesihuoltoverkostojen uudiskohteista suunnittelun alla on mm. uuden Ojala – Lamminrahkan alueen vesihuolto, Kaupinojan ja Ruskon vedenkäsittelylaitosten välisen päärunkovesijohdon rakentaminen välille Juvanrinne-Solkimäenraitti, Ruskontien sekä Peltolammi-Sääksjärven vesihuoltolinjat. Osaa tämän vuoden suunnitelluista kohteista rakennetaan. Noin kolmenkymmenen kohteen rakennussuunnittelu on tällä hetkellä käynnissä.

Nykyisiä linjoja saneerataan samaan aikaan eri puolilla kaupunkia. Isoimpia saneerauskohteita ovat Nauhatehtaan kaava-alueen vesijohdon saneeraus ja Tammelan alueen vesihuollon saneeraus. Saneerausten osuus on tarpeen pitää korkeana saneerausvelan kasvamisen estämiseksi.

Lisäksi vuoto- ja viemäritutkimuksissa voi paljastua äkillisiä saneerauskohteita tai putki saattaa jossain rikkoutua, jolloin nämä korjataan suunniteltujen töiden lisäksi. Vesi- ja viemäriverkostoa Tampereella on noin 1600 kilometriä.

Osa putkisaneerauksista tehdään niin sanotulla no dig-menetelmällä, jolloin vanhaa putkea ei tarvitse kaivaa esiin koko matkalta, vaan putki sujutetaan vanhan putken sisään. Tekniikka aiheuttaa vähemmän haittoja ympäristölle ja liikenteelle.

Töitä tehdään usein liikenteen ja asutuksen keskellä, joten toivomme tienkäyttäjiltä ja asukkailta ymmärrystä. Liikennejärjestelyistä ja mahdollisista katkoksista vedenjakelussa pyrimme tiedottamaan erikseen häiriökartalla, puhelintiedotteella vikanumerossa sekä jatkossa myös tekstiviestillä. Tämän kevään aikana käyttöön otettavasta tekstiviestipalvelusta tiedotetaan erikseen.

 

 

Alla olevassa kartassa on esitetty alustavat vesi- ja viemäriverkoston investointikohteet vuodelle 2022. Muutokset ovat mahdollisia. Alla linkki Tampereen Veden verkkosivuille, mistä voi katsoa käynnissä olevat kohteet.

Linkki Tampereen Veden verkkosivuille

Teksti:


Liisa Mustaniemi