Varautuminen sähkökatkoihin vedenjakelussa

Huoltovarmuuskriittisenä toimijana vesihuolto pyritään pitämään sähköpulatilanteissakin sähkökatkojen ulkopuolella. Vaikka Tampereen Vesi on varautunut häiriötilanteisiin, vedenkäyttäjien on hyvä myös itse varautua sähkökatkoihin.

Kaikissa kotitalouksissa on hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen. Veden säilytykseen ja noutamiseen mahdollisista jakelupisteistä tarvitaan puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita.

Jos sähköt menevät poikki, toimi näin:

  • ​​​​​​Vältä veden käyttöä, kuten suihkussa käyntiä sekä astian- ja pyykinpesua. 
  • WC:n huuhtelua on syytä välttää. Älä laske vettä viemäriin. Käytä esimerkiksi ämpäriä hanan alla, jos joudut laskemaan hanasta vettä.

Lyhyt sähkökatko, alle kolme tuntia

Vettä tulee hanasta, mutta vältä veden käyttöä

Vedenjakelu toimii pääosin lyhyen sähkökatkon aikana, koska vesi virtaa vesitorneilta painovoimaisesti kiinteistöihin. Joillakin korkeilla alueilla veden painetta nostetaan erikseen paikallisella paineenkorottamolla. Vedenpaine voi olla alempi korkeissa paikoissa ja korkeissa kiinteistöissä, koska veden pumppaamiseen tarvitaan sähköä. Veden tulo ei lopu, mutta sitä tulee hanasta pienemmällä paineella.

Puhtaan hanaveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakavedenotossa, veden käsittelyyn talousvedeksi ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille.

Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun

Vesijohtovettä on turvallista juoda lyhyen sähkökatkon aikanakin. Jos veden väri tai haju poikkeaa tavallisesta, lue lisää siitä nettisivuiltamme (linkki alhaalla).

Viemäröinti toimii osittain

Jätevesi virtaa viemäreissä painovoimaisesti, mutta paikoitellen sitä täytyy pumpata eteenpäin kohti jätevedenpuhdistamoa. Sähkökatkon aikana jätevettä voidaan joutua johtamaan viemärin tai pumppaamon ylivuotona vesistöihin ja maastoon, koska pumput eivät toimi. Ylivuotojen estämiseksi viemärin käyttöä, kuten suihkussa käyntiä, astian- ja pyykinpesua sekä wc:n huuhtelua, tulisi välttää.

Jätevedenpuhdistus pyritään varmistamaan

Jätevedenpuhdistamoille virtaa sähkökatkon aikana vähemmän jätevettä kuin normaalisti, koska jäteveden pumppaus ei toimi. Painovoimainen viemäröinti toimii normaalisti. Jätevedenpuhdistuksen sähkösaanti pyritään turvaamaan lyhyiden sähkökatkojen aikana. Jos sähkön säästötarve on merkittävä, myös jätevedenpuhdistamoiden sähköt voivat katketa ja puhdistustulos heikentyä. 

Lisätietoja

Tekninen johtaja Jouni Hyypiä