Uuden vesi- ja viemärilinjan rakentaminen alkaa keväällä Tasanteella

Tasanteenraitilta aletaan rakentaa uutta vesi- ja viemärijohtoa kohti uuden Ojalan alueen Mossin puistokatua. Kartassa näkyvältä reitiltä kaadetaan viikkojen 7 ja 8 aikana puustoa Tampereen Infra Oy:n toimesta. Vesijohdon ja viemärin rakennusrakka alkaa maaliskuun alussa.

Työn tilaaja on Tampereen Vesi. Vesihuoltolinjojen rakentamisella mahdollistetaan talousveden toimittaminen Ojalan ja Lamminrahkan alueille, sekä jätevesien johtaminen Lamminrahkan alueelta Tampereen Veden viemäriverkostoon. Samassa yhteydessä uusitaan vesijohtoa Heposaarenraitilla.

Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan lokakuussa 2021.

5.2.2021: Tarkennettu tiedotteeseen puiden kaadon aikataulu viikoille 7-8.

 

Lisätietoja
Verkostoinsinööri Esko Lehtimäki
Puhelin:
050 3450626
Teksti: Liisa Mustaniemi