Pinsiön pohjavesilaitosta saneerataan

Pinsiön pohjavesilaitoksella on aloitettu saneeraustyöt 29.1.2024. Saneerauksessa tehdään teknisiä parannuksia vuonna 1975 rakennetulla laitoksella. Muutoksia tehdään muun muassa laite-, sähkö- ja automaatiotekniikkaan sekä kemikaaliturvallisuuteen. Samalla parannetaan edellytyksiä pumpata vettä Pinsiönjokeen vedenottoluvan mukaisesti. Saneeraustöitä tehdään samaan aikaan myös Julkujärven pohjavesilaitoksella.


Pinsiön laitoksen läheltä joudutaan kaatamaan jonkin verran puita. Johtokaivantoja ja pohjaveden suojausratkaisuja varten tehdään maanrakennustöitä, mistä aiheutuu jonkin verran työmaaliikennettä arkisin.


Pinsiön ja Julkujärven laitosten saneerauksesta ei aiheudu katkoksia vedenjakeluun. Saneerauksen aikana vedessä lähialueella saattaa esiintyä tilapäistä samentumista veden virtaussuunnan muuttuessa verkostossa. Haitta poistuu vettä hetken aikaa juoksuttamalla.


Saneerauksen arvioitu valmistumisajankohta on kesällä 2024.
Työn tilaajan on Tampereen Vesi Oy ja sen toteuttaa NYAB Finland Oy.


Lisätietoa
Tampereen Vesi Oy
projekti-insinööri
Veli-Ville Vihersalo
Puh. 050 547 6159