Peltolammi – Multiojankadun vesihuoltolinjaurakka alkaa tammikuussa

Peltolammi – Multiojankadun vesihuollon saneeraus käynnistyy 2023 tammikuun aikana. Rakennusurakassa uusitaan auki kaivamalla vesijohto ja jätevesilinja. Saneerattava kohde on noin 1200 metriä ja se kulkee Peltolammin ulkoilureittejä pitkin Multisillankadulle ja siitä edelleen Multisillanpolun ulkoilureittejä pitkin Multiojankadulle.

Jalankulku- ja pyöräilyreittejä tullaan muuttamaan työn aikana. Muuttuneet reitit merkitään maastoon työn edetessä.

Työt vaikuttavat lähiasukkaiden liikkumiseen kaduilla ja ulkoilureiteillä, sekä parkkeeraamiseen kadun varteen ja lähialueiden parkkialueiden käyttöön.  

Lähialueiden kiinteistöt katselmoidaan ennen töitä mahdollisten louhintojen vuoksi.

Urakka sijoittuu osin luonnonsuojelualueelle. Työssä otetaan huomioon kaikki tarvittavat seikat ja luvat luonnonsuojelualueella työskenneltäessä. Esimerkiksi kaivuumaita ei läjitetä luonnonsuojelualueelle, eikä käytetä materiaalien varastoalueena. Vain työn onnistumisen kannalta välttämättömät puut voidaan kaataa ja ne pääsääntöisesti jätetään lahopuuksi. Alueen erityispiirteet, kasvit ja eliöt otetaan huomioon.

Rakennusurakan tilaaja on Tampereen  Vesi ja urakoitsijana toimii Hervannan Kaivin Oy.

Työt valmistuvat alkuvuodesta 2024.  

Lisätietoja

Tampereen Vesi Rakennuttajainsinööri Jukka Palonperä

Puhelin:

050 413 1885