Näsijärvenkadun kiertoliittymän rakennustyö alkaa

Näsijärvenkadun kiertoliittymän rakentaminen alkaa maaliskuun alussa vesihuoltotöillä. Aluksi tehdään valmistelevia töitä. Näsijärvenkadun ja Paasikivenkadun liittymään Mustalahden ratasillan eteläpuolelle rakennetaan pysyvä kiertoliittymä nykyisen väliaikaisen kiertoliittymän tilalle.

Kiertoliittymätyön yhteydessä rakennetaan Nääshallin parkkipaikan viereen jalankulku- ja pyöräilyväylä Näsijärvenkadulta Paasikivenkadulle. Lisäksi urakassa uusitaan vesihuoltoa ja hulevesijärjestelmiä. Nykyiset liikennevalot liittymästä Mustalahden ratasillan jälkeen poistuvat.

Kiertoliittymän tarkoitus on alentaa ajonopeuksia saavuttaessa keskusta-alueelle, parantaa sivusuuntien liittymistä liikenteeseen ja mahdollistaa jalankululle ja pyöräilylle turvallisemmat kadun ylityspaikat.

Työt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

Työn tilaajina ovat Tampereen kaupunki ja Tampereen Vesi Oy. Pääurakoitsijana toimii Hervannan Kaivin Oy.

Näsijärven kiertoliittymätyömaan sijainti kartalla

Lisätietoja

Tampereen Vesi Oy:
Rakennuttajainsinööri
Jukka Palonperä
Puhelin:050 413 1885
Sähköposti: jukka.palonpera@tampere.fi

Tampereen kaupunki:
Rakennuttajainsinööri
Anne Ravaska
Puhelin:040 806 3906
Sähköposti: anne.ravaska@tampere.fi

Hervannan Kaivin Oy:
Juuso Kettunen
Puhelin:040 532 6291
Sähköposti:
juuso.kettunen@hervannankaivin.fi