Mustalammen pohjavesilaitoksen uuden kaivon koepumppauksia touko-kesäkuussa

Mustalammen pohjavesilaitoksen uuden siiviläputkikaivon käyttöönottoa varten tehdään touko-kesäkuussa koepumppauksia.
Pumppauksista aiheutuu jonkin verran haittaa kevyelle liikenteelle, koska purkuputki kulkee Porintien alitse kulkevaa pyörätietä pitkin Pyhäjärven rantaan. Kohta merkitty karttaan. Pumppauksilla ei ole vaikutusta vedenjakeluun.

Pumppaus aloitetaan noin toukokuun toisella viikolla (viikko 19), mutta valmistelevia töitä tehdään jo viikolla 18.

Karttaan merkitty pumppauksen purkuputki, joka kulkee Porintien alittavaa pyörätietä pitkin.