Mustalammen pohjavesilaitokselle tehdään uusi kaivo

Mustalammen pohjavesilaitoksella rakennetaan uutta siiviläputkikaivoa. Uudella kaivoilla turvataan jatkossakin nykyisen pohjavesilaitoksen riittävä ja laatuvaatimukset täyttävä talousvedentuotanto.

Rakentamistyöt tehdään arkisin 20.2- 10.3.2023 noin klo 7.00- 18.00 välisenä aikana.
Rakentaminen ei vaikuta veden laatuun.

Pahoittelemme töistä mahdollisesti aiheutuvaa melua tai muuta haittaa.

Lisätietoja:

Tampereen Vesi
Projekti-insinööri
Jenni Parviainen
puhelin 040 485 6336
jenni.parviainen@tampere.fi