Maailman vesipäivänä 22.3. huomio on pohjavesissä

Maaliskuun 22. päivänä vietetään maailman vesipäivää, jonka teemana tänä vuonna on pohjavedet. Vaikka pohjavesi on näkymättömissä, sen vaikutus on havaittavissa kaikkialla. Pohjavedet muodostavat jäätiköiden jälkeen toiseksi suurimman makean veden varaston maapallolla. Suurin osa Suomessakin käytettävästä juomavedestä on pohjavettä.

 

 

Tampereella suurin osa talousvedestä pumpataan ja puhdistetaan järvistä, mutta pohjaveden osuus on kuutiomääräisesti merkittävä. Tampereen Vedellä on viisi pohjavesilaitosta. Kaikesta talousveden tuotannosta pohjavettä on noin 30 prosenttia eli yli 5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kiitos harjualueiden, Pirkanmaan pohjavesitilanne on melko hyvä. Silti joihinkin Tampereenkin alueen pohjavesiin on kulkeutunut haitallisia kemikaaleja, jotka joudutaan poistamaan pohjavesilaitoksilla talousvedestä.

Ilmastonmuutoksen takia pohjaveden suojelu on entistäkin tärkeämpää. Tampereella toteutetaan toimenpiteitä pohjavesien pilaantumisen ennaltaehkäisemiseksi pohjavesialueiden suojelusuunnitelman mukaan. Esimerkiksi teiden suolaus vaikuttaa pohjavesien laatuun, ja suunnitelmassa on mietitty toimenpiteitä asiaan liittyen.

Ensimmäinen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on tehty Tampereella jo vuonna 1997 ja sen viimeisin päivitys valmistui vuonna 2020. Se on laadittu yhteistyönä Tampereen Veden, viranomaisten, muiden julkisten toimijoiden ja asukkaiden kanssa.

Viime vuonna käynnistyi Tampereen Veden, Tampereen kaupungin, Ylöjärven kaupungin, Ylöjärven Veden sekä yksityisten toimijoiden yhteinen pohjavesialueiden tarkkailu, josta saadaan ensimmäinen raportti tämän kevään aikana. Yhteistarkkailun tavoitteena on saada parempi kokonaiskuva pohjavesien tilasta ja pohjavesialueilla sijaitsevien toimintojen vaikutuksesta siihen. Seudullinen pohjavesitarkkailu kattaa neljä pohjavesialuetta pääosin Tampereella ja Ylöjärvellä. Tarkkailussa tutkitaan pohjaveden laatua ja seurataan pohjaveden pinnankorkeuksia. Raportissa otetaan huomioon myös muuta alueella tehtävää tarkkailua.

Lisäksi Tampereen Vesi tutkii veden laatua pohjavesilaitoksillaan ja seuraa pohjavesien pinnankorkeuksia automaattisten mittalaitteiden avulla. Veden määrää seurataan myös kahdesta joesta, yhdestä järvestä ja yhdestä kosteikosta, joihin pohjavedenotolla voi olla vaikutusta.

 

 

Tampereen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan voi tutustua tästä linkistä:

 

 

 

Linkki Tampereen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan

Teksti:


Liisa Mustaniemi