Keskustassa aloitetaan katutyöt Kurilankadulla

Kartta siitä, missä Kurilankatu sijaitsee.

Tampereen keskustassa, Kaakinmaalla aloitetaan tällä viikolla Kurilankadun katu- ja vesihuoltotyöt. Lisäksi Eteläpuisto-kadun varteen rakennetaan uusia pysäköintipaikkoja. Rakennustyöt hankaloittavat autoliikennettä sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkua alueella. Työ valmistuu marraskuussa.

Kurilankatu sijaitsee Kaakinmaalla lähellä Eteläpuistoa. Lyhyt katu ulottuu Koulukadulta Papinkadulle Klingendahlin kohdalle. Kurilankadulla saneerataan vesijohto, ja kadulle rakennetaan uusi jätevesiviemäri sekä hulevesiviemäri. Kadun ajorata uusitaan: pintamateriaalina käytetään kenttäkiveystä eli mukulakiveä kadun historiallisen ilmeen säilyttämiseksi.

Kurilankatu on idän suuntaan yksisuuntainen, mutta pyöräily sallitaan uusitulla kadulla molempiin suuntiin. Jalkakäytävät päällystetään nupukiveyksellä.

Kurilankadulle rakennetaan uudet kadun suuntaiset pysäköintipaikat 2–3 paikan ryhmiin, ja niiden väliin istutetaan katupuita. Lisäksi Eteläpuisto-kadulle rakennetaan uusia pysäköintipaikkoja kadun pohjoisreunalle Koulukadun ja Papinkadun väliselle osuudelle.

Hankkeen rakennuttavat Tampereen kaupunki ja Tampereen Vesi Oy ja pääurakoitsija on TerraWise Oy.

Lisätietoja

Rakennuttaja Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue:

Rakennuttajainsinööri

Olli Halme

puh. 040 800 4105

Sähköposti: olli.h.halme2@tampere.fi

Pääurakoitsija TerraWise Oy:

Jesse Leppänen

Puh. 040 662 0220

Sähköposti: jesse.leppanen@terrawise.fi

Työmaan valvonta TamRap Oy:

Hanna Tammelin

Puh. 044 7655 266

Sähköposti: hanna.tammelin@tamrap.fi

Rakennuttaja Tampereen Vesi Oy:

Rakennuttajainsinööri

Jukka Palonperä

Puh. 050 413 1885

Sähköposti: jukka.palonpera@tampere.fi