Kämmenniemen Mikkolanlammen rannalta kaadetaan puita

Tampereen Kämmenniemen Mikkolanlammen läheisyydestä kaadetaan puita kevään 2021 aikana. Puut kaadetaan viitasammakoita varten kaivettavien lampareiden tieltä. Toimet liittyvät Mikkolanlammen kunnostamishankkeeseen. Puita kaadetaan kartassa esitetyltä alueelta.

Puiden kaato sijoittuu Tampereen kaupungin omistamalle tontille ja toimille on saatu kiinteistönomistajan lupa. Toimenpiteet on katselmoitu myös Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Puiden kaadon toteuttaa Tampereen Infra Oy ja sen teettää Tampereen Vesi.

Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa on määrätty Mikkolanlammen kunnostamisesta. Mikkolanlammen kunnostussuunnitelma valmistui v. 2017. Suunnitelmassa yhdeksi lammen kunnostustoimenpiteeksi esitettiin lammen veden kemikalointia. Kemikaloinnin toteuttamiseksi Pirkanmaan ELY-keskus myönsi Tampereen Vedelle poikkeamisluvan luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä viitasammakon osalta. Lupapäätöksessä edellytettiin viitasammakon esiintymisedellytyksiä parantavien avovesilampareiden kaivamista.

 

Teksti:


Liisa Mustaniemi