Kämmenniemen Mikkolanlammen rannalle kaivetaan lampareita

Tampereen Kämmenniemen Mikkolanlammen läheisyyteen kaivetaan lampareita eli pieniä lampia syyskuun puolivälissä. Työt aloitetaan 20.9.2021. Yhden lampareen halkaisija on noin 10 m. Lampareet kaivetaan viitasammakoita varten. Toimet liittyvät Mikkolanlammen kunnostamishankkeeseen.

Lampareet kaivetaan kartassa esitetylle alueelle. Aiemmin tänä vuonna, helmikuussa, alueelta kaadettiin puita lampareiden tieltä. Lampareiden kaivuu sijoittuu Tampereen kaupungin omistamalle tontille ja toimille on saatu kiinteistönomistajan lupa. Toimenpiteet on katselmoitu myös Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Lampien kaivuun toteuttaa Tampereen Infra Oy ja sen teettää Tampereen Vesi.

Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa on määrätty Mikkolanlammen kunnostamisesta. Mikkolanlammen kunnostussuunnitelma valmistui v. 2017. Suunnitelmassa yhdeksi lammen kunnostustoimenpiteeksi esitettiin lammen veden kemikalointia. Kemikaloinnin toteuttamiseksi Pirkanmaan ELY-keskus myönsi Tampereen Vedelle poikkeamisluvan luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä viitasammakon osalta. Lupapäätöksessä edellytettiin viitasammakon esiintymisedellytyksiä parantavien avovesilampareiden kaivamista.

Mikkolanlampea kunnostettiin kemiallisesti v. 2018 ja 2019. Kolmas kemikalointi on tarkoitus tehdä lokakuussa.

Tiedotteeseen lisätty töiden aloittamispäivämäärä 20.9.2021.

Kuva Mikkolanlammesta: Marko Nieminen, KVVY

LisätietojaKehitysinsinööri


Tiiu Vuori

Puhelin:

040 8016927Työnjohtaja


Jukka Hepokari

Puhelin:

040 801 6191

Teksti:


Liisa Mustaniemi