Ympäristöasiat huomioidaan Kurilankadun saneeraus­hankkeessa

Toukokuun lopussa alkaneet katu- ja vesihuoltotyöt Kurilankadulla ovat edenneet aikataulun mukaisesti.

Kurilankadulla saneerataan vesijohto, ja kadulle rakennetaan uusi jäte- sekä hulevesiviemäri. Lisäksi kadun ajorata uusitaan ja sen pintamateriaalina käytetään kenttäkiveystä eli mukulakiveä kadun historiallisen ilmeen säilyttämiseksi.

Saneeraushankkeissa pyritään yhä enemmän ottamaan huomioon myös ympäristöasioita. Kurilankadun hankkeessa ympäristön huomioiminen näkyy esimerkiksi siten, että työmaalta kaivetut maa-ainekset kierrätetään ja kadun ajoradan pintamateriaalina hyödynnetään asfaltin sijaan mukulakiveä. Lisäksi hankkeessa käytettävät materiaalit pyritään valitsemaan siten, että niiden käyttöikä on mahdollisimman pitkä.

Ympäristönäkökulmien lisäksi myös jatkorakentamista on mietitty Kurilankadulla. Saneerauksen yhteydessä kiinteistöille rakennetaan valmiiksi vesihuoltoliittymät. Tällöin rakentajan on myöhemmin helppo liittyä olemassa oleviin valmiiksi tehtyihin vesihuoltolinjoihin.

Kurilankadun vesihuoltotyöt valmistuvat marraskuussa ja koko hanke talveen mennessä.

Vuosittain kymmeniä hankkeita

Vuosittain toteutamme kymmeniä vesi- ja viemäriverkoston saneeraushankkeita vesihuollon toimintavarmuuden ylläpitämiseksi.

Vesijohtojen kuntoa voidaan arvioida esimerkiksi niiden iän perusteella ja jätevesiviemäreiden toimintavarmuutta taas esimerkiksi viemärikuvauksien avulla. Siihen, missä kohteissa saneerauksia tehdään vuosittain vaikuttaa myös kaupungin investoinnit. Kun kaupunki parantaa katuja, myös vesihuollon saneerauksia lähdetään mahdollisuuksien mukaan tekemään samaan aikaan, jotta kaivuutöitä ei tarvitsisi tehdä moneen kertaan.