Viinikankadun rakennusurakka alkaa valmistelevilla töillä

Tampereen Viinikankadun rakennusurakka alkoi valmistelevilla töillä viikolla 5. Työ kestää koko vuoden 2024. Kesällä 2025 asfaltoidaan vielä viimeiset asfalttikerrokset katujen pintaan.

Urakassa uusitaan paljon katuinfraa

Työt ulottuvat Ratapihankadulla Naulakadun alikulun pohjoispuolelle ja Viinikankadulla Tampereen valtatiestä ratasillan ali Järvensivuntielle. Ratapihankadulle rakennetaan uusi sadevesiviemäri ja Järvensivuntielle uusi vesijohto. Urakassa uusitaan vesijohdot, jätevesi- ja sadevesiviemärit, kaukolämpölinjat sekä pintarakenteet, katuvalaistus ja liikenteenohjauslaitteet. Naulakadun alikulun betonista tukimuuria jatketaan ja korotetaan uusien kaistajärjestelyjen vuoksi.

Katujen sujuvuutta parannetaan – ratasillan kaikki silta-aukot otetaan käyttöön

Rakennustöiden tavoitteena on parantaa väylien liikenteen välityskykyä ja ottaa hiljattain rakennetun Pinninkadun alikulkusillan (Viinikankadun ylittävän rautatiesillan) kaikki silta-aukot käyttöön. Katujen tasausta lasketaan Pinninkadun alikulkusillan alikulkukorkeuden kasvattamiseksi. Kadun pintaa lasketaan noin puoli metriä. Laskun vuoksi kadun alla oleva kunnallistekniikka – vesijohdot, viemärit, kaukolämpö ja kaapelit sekä liittyvien katujen risteysalueet on kaikki rakennettava uudestaan. Samalla muutetaan hieman Ratapihankadun risteys- ja kaistajärjestelyjä. 

Liikennejärjestelyjä sillan alla kävely- ja pyöräreiteillä sekä Järvensivuntien ja Viinikankadun liittymässä

Työn aikana jalankulku- ja pyöräilyreitti sillan alta joudutaan vuoroin sulkemaan kummaltakin puolelta siltaa. Läpikulkuyhteys Järvensivuntieltä Viinikankadulle suljetaan ajoittain, ensimmäisen kerran maaliskuussa kahdeksi viikoksi ja liikenne ohjataan kiertoreitille. Näistä liikennejärjestelyistä tiedotetaan aina ennen uudelleen järjestelyjä.

Urakassa hyödynnetään kaivumaita ja työkoneilla on tiukat päästövaatimukset

Urakkassa noudatetaan Tampereen ilmasto- ja ympäristötavoitteita  ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.  Työkoneidella ja kuljetuskalustolla on tiukat päästövaatimukset, ja materiaalien uusiokäytöllä sekä kierrätyksellä vähennetään rakennustöitä aiheutuvia CO2-päästöjä. Kaivumaita, joita ei hyödynnetä tässä hankkeessa, hyödynnetään urakoitsijan muilla työmailla. Kaikissa työkoneissa Viinikankadun rakennusurakassa käytetään fossiilitonta, uusiutuvaa polttoainetta.

Työn urakoitsija on Recset Oy,  ja tilaajat ovat Tampereen kaupunki, Tampereen Vesi Oy ja Tampereen Energia.  Recset Oy:llä on sertifioitu ympäristöjärjestelmä. 

Läpikulkuyhteys Järvensivuntieltä Viinikankadulle suljetaan ensimmäisen kerran maaliskuussa kahdeksi viikoksi ja liikenne ohjataan kiertoreitille.

Viinikankadun ylittävän ratasillan sijainti kartalla

Viinikankadun, Ratapihankadun ja Järvensivuntien liittymäalueen katusuunnitelmat (yhdyskuntalautakunnan kokous 5.12.2023)

Lisätietoja

Rakennustyöt, Recset Oy:
Mari Sipilä

Puhelin 040 757 0054