Vesi- ja jätevesimaksuihin korotuksia 1.1.2023 alkaen

Tampereen Veden vesi- ja jätevesimaksuihin tulee korotuksia vuoden 2023 alusta.

Talousveden käyttömaksuun tulee 2,5 % korotus ja jäteveden käyttömaksuun 5,1 % korotus kuutiometriä kohti. Käyttömaksut 1.1.2023 alkaen on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukossa on esitetty veden ja jäteveden käyttömaksut Tampereella 1.1.2023 alkaen.
Veden ja jäteveden käyttömaksut 1.1.2023 alkaen
€/m3 veroton €/m3 sis. alv. 24 %
Vesi 1,23 1,53
Jätevesi 2,06 2,55
Yhteensä 3,29 4,08

Taulukossa on esitetty veden ja jäteveden käyttömaksut vuonna 2022.
Veden ja jäteveden käyttömaksut vuonna 2022
€/m3 veroton €/m3 sis. alv. 24 %
Vesi 1,20 1,49
Jätevesi 1,96 2,43
Yhteensä 3,16 3,92

Talousveden perusmaksua korotetaan 10 % ja jäteveden perusmaksua 12 %, pois lukien pienin mittarikoko (≤ 20 mm). Pienin mittarikoko  (≤ 20 mm) on tyypillisesti käytössä omakotitaloissa. Euromääräinen korotus riippuu asiakkaan mittarikoosta. Perusmaksut 1.1.2023 alkaen on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukossa on esitetty veden ja jäteveden peusmaksut erikseen ja yhteen laskettuna Tampereella 1.1.2023 alkaen.
Veden ja jäteveden perusmaksut 1.1.2023 alkaen
Vesimittarin koko (mm) Vesi €/kk, veroton Vesi €/kk, sis. alv. 24 % Jätevesi €/kk, veroton Jätevesi €/kk sis. alv. 24 %
≤ 20 8,81 10,92 9,15 11,35
≤ 30 36,82 45,63 38,95 48,30
≤ 40 79,77 98,91 84,40 104,65
≤ 50 109,24 135,46 115,58 143,32
≤ 80 138,71 172,00 146,76 181,98
≤ 150 165,88 205,69 175,52 217,64

Maksut Pirkkalassa

Pirkkalan kunnan ja Tampereen Veden välisen vesihuollon käyttöoikeus- ja kumppanuussopimuksen mukaisesti Pirkkalassa noudatettavat veden- ja jäteveden käyttömaksut on sidottu Tampereen voimassa oleviin käyttömaksuihin kertoimella 1,20. Talousveden verollinen käyttömaksu Pirkkalassa on 1.1.2023 alkaen 1,83 €/m3, ja jäteveden 3,07 €/m3, yhteensä 4,90 €/m3. Hintoihin sisältyy alv. 24 %

Hinnankorotuksissa varaudutaan tulevaan

Hinnankorotusten perusteena on muun muassa varautuminen jätevesien käsittelyn uuteen toimintamalliin. Varautuminen sisältää uusinvestointeja ja saneerauksia. Lisäksi varaudutaan uusien vesi- ja jätevesiverkostojen rakentamiseen ja saneeraamiseen. Tampereen Veden nykyisen verkoston toimintakyky tulee turvata ja samaan aikaan vastata kasvavan Tampereen kaupungin uudisrakentamistarpeeseen. Toimintamme tehostamisen lisäksi nämä edellyttävät asiakasmaksujen korotusta. Tampereen Veden johtokunta päätti vuoden 2023 maksuista 12.10.2022. 

Veden hinta muodostuu perusmaksusta ja käyttömaksusta

Vedestä perittävien maksujen tulee vesihuoltolain mukaan kattaa kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset mukaan lukien uusien vesi- ja jätevesiverkostojen ja puhdistamojen rakentaminen ja saneerausinvestoinnit. Veden oikealla hinnoittelulla varmistetaan, että vesi on laadukasta, se toimitetaan turvallisesti ja että jätevedet palautetaan puhdistettuna luonnon kiertokulkuun ympäristövaikutukset minimoiden.

Perusmaksu on kiinteistökohtainen maksu, jolla katetaan vesi- ja jätevesiverkostojen sekä puhdistamojen käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella. Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä, joka mitataan Tampereen Veden omistamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen veden toimittamisesta ja jäteveden siirrosta.  

Lisätietoja

Talous- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen

Puhelin:

040 187 4582