Tamperelaiset ovat tyytyväisiä veden laatuun ja vedenjakelun toimintavarmuuteen

Kysyimme alkukesällä asiakkaidemme mielipidettä, miten olemme onnistuneet toiminnassamme. 89 % vastaajista koki Tampereen Veden toiminnan luotettavuuden erittäin tai melko hyväksi. Olemme onnistuneet kyselyn mukaan erityisesti veden laatu- ja jakeluominaisuuksissa, jotka vastaajat arvioivat myös kaikkein tärkeimmiksi toimintaamme liittyviksi tekijöiksi.

Vesi on vastaajien mielestä kirkasta, hajutonta ja mautonta. Vedenjakelu toimii hyvin ja katkotta. Asiakasystävällinen toimintamme sai myös kiitosta. Yli puolet vastaajista piti tärkeänä, että verkosto pidetään kunnossa, vaikka se vaikuttaisi vesilaskuun.

Kysely on toteutettu vastaavana kahden vuoden välein. Asiakkaiden tyytyväisyys on kasvanut edelliseen kyselyyn verrattuna. Kokonaisarvosana asteikolla 1-5 oli 4,2 (4,1 vuonna 2021).

Aikaisempien asiakastyytyväisyystutkimusten perusteella olemme panostaneet muun muassa sähköisen asioinnin kehittämiseen ja viestintään, mikä näkyy tämän vuoden tutkimuksessa kasvaneena tyytyväisyytenä. Sähköiset asiointipalvelumme koetaan toimivina. Vesiasiat kiinnostavat asiakkaita ja lisää tietoa toivotaan edelleen erityisesti veden laadusta ja toiminnan vaikutuksista ympäristöön.

– Tämä tutkimus osoittaa, että olemme asiakkaidemme mielestä onnistuneet tavoitteessamme pitää palveluidemme laatu korkealla tasolla. Vastaajat toivat esille myös kehittämiskohteita. Jatkamme edelleen palveluiden kehittämistä, Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokela kertoo.

Kehittämistä vastaajien mukaan on asioinnin hoitamisessa sopivaan aikaan ja sopivalla tavalla. Häiriötilanteiden nopean haltuunoton ja sujuvan hoitamisen arvosana oli hieman laskenut. Tähän teemme jatkossakin kehittämistoimenpiteitä.Kyselyn tavoitteena oli selvittää asiakkaidemme mielipiteitä veden laadusta ja toiminnastamme sekä saada tietoa keskeisimmistä kehityskohteista. Sekä sähköisesti että puhelimitse tehtyyn kyselyyn vastasi toiminta-alueellamme 719 henkilöä. Asiakastyytyväisyystutkimuksen teki Innolink Oy.

Asiakkaanamme on yli 22 300 kiinteistöä ja vettä jaetaan noin 250 000 asukkaalle Tampereella ja Pirkkalassa. Puhdistamme vettä lähes 20 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta kotitalouksien osuus on noin 60 %. Tampereen jätevesien lisäksi puhdistetaan myös Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven jätevedet, yhteensä noin 33 milj. m3 vuodessa. Uudisrakennus- ja saneeraustöitä teemme vuosittain n. 20 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja

Jouni Hyypiä

Tekninen johtaja

Puhelin:

044 298 1865