Pispalan valtatiellä uusitaan runkovesijohtoa

Uusiminen tehdään sujuttamalla vanhan vesijohdon sisään uusi johto. Siten koko vesijohtoa ei tarvitse kaivaa esiin, vain runkovesijohdon liitos- ja kulmakohdat sekä tonttivesijohtojen liitoskohdat. Saneeraustyö on alkanut ja sen arvioidaan valmistuvan marraskuun 2021 loppuun mennessä. Uusittava osuus on merkitty kartalle keltaisella. Työn tilaajana on Tampereen Vesi ja sen toteuttaa Sujutek Oy.

Työn ajaksi alueelle rakennetaan väliaikainen vedenjakeluputkisto, johon kiinteistöjen tonttivesijohdot liitetään. Näin vedenjakelun katkosten määrä ja kesto voidaan rajoittaa minimiin. Samalla tonttijohtoihin asennetaan uudet sulkuventtiilit ja arvioidaan tonttijohtojen kunto. Kiinteistönomistajille ja asukkaille jaetaan tarkempi tiedote työn toteuttamisesta.

LisätietojaEsko Lehtimäki

Puhelin:

050 3450626

Teksti:


Liisa Mustaniemi