Onnelankujan vesihuollon saneeraukset Raholassa alkavat

Tampereen Vesi kuvituskuva 2

Työt alkavat Onnelankujan päästä kääntöpaikalta. Kääntöpaikalle rakennetaan uusi jätevesipumppaamo, jonka jälkeen rakennetaan uudet vesi-, viemäri- ja hulevesilinjastot Simolankadulle asti. Lopuksi puretaan vanha jätevesipumppaamo. Työ alkaa viikolla 45 valmistelevilla töillä.

Työ sisältää mm. puuston siistimistöitä, kaivuu ja pohjatöitä, vesi-, viemäri- ja hulevesitöitä. Suunnitelmien ja pohjatutkimusten perusteella alueella joudutaan todennäköisesti louhimaan kalliota. Mahdollisista räjäytystöistä tiedotetaan asukkaita erikseen.

Alueella liikkuu työn aikana kaivinkoneita ja kuorma-autoja.

Kulku Onnelankujan kiinteistöihin saattaa valitettavasti estyä työn edetessä. Mikäli kulku estyy pidemmäksi aikaa kuin yhdeksi työpäiväksi kerrallaan (klo 7.00–15.30) tiedotamme tästä kiinteistöä erikseen. Poistamme Simolankadulta pysäköintikiellon, joten asukkaat voivat pysäköidä Simolankadun varteen liikennesääntöjen mukaisesti.

Toivomme asukkailta kärsivällisyyttä ahtaissa tiloissa työskentelyn aiheuttamiin haittoihin.

Lisätietoja:

Tampereen Infra Oy
Hanna-Kaisa Villgren
työmaapäällikkö
hanna-kaisa.villgren@tampereeninfra.fi

Tampereen Vesi
Jukka Palonperä
rakennuttajainsinööri
jukka.palonpera@tampere.fi