Ollaan ihmisiksi -kampanja jatkuu ammattilaisten työn esittelyllä

Tampereen kaupungin asiakastyötä tekevä henkilöstö tuntee työssään palkitsevana asiakkaiden tapaamisen ja auttamisen erilaisissa arjen tilanteissa. Osa henkilöstöstä kuitenkin kohtaa työssään epäasiallista kohtelua.

Kriittinen asiakaspalaute on normaali osa kuntapalveluiden tuottamista, ja se käsitellään tilanteeseen sopivalla tavalla. Kaupungin henkilöstöön kohdistuva uhkailu, häirintä tai muu selvästi epäasiallinen käyttäytyminen eivät kuitenkaan ole hyväksyttävää käytöstä. Kaupungin työpaikoilla on nollatoleranssi tällaiselle käytökselle.

Vesihuoltoasentaja Rami ja ensihoitaja Ulla kertovat työstään ja asiakkaiden kohtaamisesta. Heille on tullut vastaan aggressiivisia ja kärkkäitä reaktioita, mutta rauhallinen suhtautuminen yleensä laukaisee tilanteen.

Rami työskentelee vesihuoltoasentajana Tampereen Veden verkostorakentaminen- ja kunnossapitoryhmässä ja muistuttaa kaupunkilaisia siitä, ettei kuoppia kaivella turhaan.

– Kaupungin vesi- ja viemäriverkosto on nykyään hyvässä kunnossa. Siitä huolimatta ongelmilta ja putkirikoilta ei voida aina välttyä.

Tie tai vedet voidaan joutua katkaisemaan. Nämä tilanteet saavat aikaan monenlaisia reaktioita. Ihmiset haluavat luonnollisesti tietää, mistä on kyse.

Joskus ihmisten reaktiot voivat olla aika kärkkäitä, ja välillä mennään henkilökohtaisuuksiin. Tällaisissa tilanteissa Rami pyrkii reagoimaan rauhallisesti ja vastaamaan asiallisesti.

– Useimmiten keskustelemalla ja perustelemalla ihmisen mieli rauhoittuu, kun hän saa tietää korjausaikataulun ja sen, kuinka kauan vedet voivat olla poikki.

Ensihoitajana Ulla on erikoistunut hoitamaan äkillisesti sairastuneita ja loukkaantuneita ihmisiä ambulanssissa.

– Asiakkaan kohtaamisessa tarvitaan monenlaisia taitoja. Osalla on ongelmia, joiden akuutit tarpeet näkyvät ensihoidon työssä. Esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmat ovat ensihoidon arkipäivää.

Ensihoitajat kohtaavat aggressiivista ja epäasiallista käytöstä työssään paljon. Päihdeongelmien lisäksi läheisestään huolissaan olevat omaiset saattavat purkaa turhautumistaan.

Ulla toivoo, että kuntalaiset ymmärtäisivät ensihoitajien saaneen koulutuksen pikaista hoitoa vaativia tilanteita varten, eivätkä he voi vaikuttaa mm. muiden sosiaali- tai terveydenhuollon palveluiden saatavuuteen.

Ollaan ihmisiksi -kampanja

 • Idea kampanjaan osallistumisesta sai alkunsa valtuustoaloitteesta. Kampanjaa on suunniteltu Tampereen kaupungin työsuojelutoimikunnan muodostaman työryhmän johdolla.
   
 • Kampanjassa haluttiin esitellä erilaisia asiakaspalvelutehtäviä ja tuoda esiin, että monet kohtaavat työssään epäasiallista käytöstä. Mukana olevat kaupungin työntekijät lupautuivat kampanjan kasvoiksi.
   
 • Tredun Hepolamminkadun toimipisteen media-alan aikuisopiskelijat osallistuivat kampanjamateriaalin ideointiin ja varsinaisen toteutukseen. Opiskelijat hoitivat valokuvauksen, julisteiden ja videoiden visuaalisen suunnittelun sekä toteutuksen.
   
 • Palvelualojen ammattiliitto PAMilla ja Päivittäistavarakauppa ry:llä oli Ollaan Ihmisiksi -kampanja muutama vuosi sitten. Myös Vantaan kaupungilla oli samanniminen kampanja.
   
 • Löydät kampanjan somesta aihetunnisteella #OllaanIhmisiksi.

Kaupungin verkkosivuilla esitellään syksyn 2021 aikana kampanjaan mukaan lupautuneiden työntekijöiden kautta erilaisia asiakaspalvelutehtäviä ja kerrotaan niissä kohdattavasta epäasiallisesta käytöksestä. Sarjan ensimmäinen tiedote julkaistiin 23.8.

LisätietojaTyöhyvinvointipäällikkö


Sami Uusitalo

Puhelin:

040 806 2078

Teksti:


Tuuli Oinonen