Katuja ja infraa aletaan rakentaa Raholan radan varren tulevalle asuinalueelle

Katutyömaamerkki.

Raholaan, Tampere-Pori-radan ja Tesoman valtatien väliselle alueelle sijoittuvalle, uudelle asuinalueelle aletaan rakentaa katuja, kunnallistekniikka ja kaukolämpöverkostoa. Työt alkavat toukokuun viimeisellä viikolla ja saadaan tehtyä marraskuun loppuun mennessä.

Tesoman valtatien pohjoisreunan kävely- ja pyörätie suljetaan Kokkolankadun ja Kolismaankadun välisellä katuosuudella. Eteläpuolen kevyen liikenteen väylä on normaalisti käytössä.

Raholaan, radan varteen on kaavoitettu kerrostaloalue palveluineen entiselle teollisuusalueelle. Alueen länsiosaan rakennetaan tonttikatu Pesukatu sekä kävely- ja pyöräväylä Ruokatalonraitti. Alueen itäosassa nykyään sijaitseva Kolismaankatu siirretään 200 metrin matkalta uuteen sijaintiin asuinkortteleiden ja tulevan päiväkodin väliin.  Väylät liittyvät Tesoman valtatiehen.

Pesukadulle rakennetaan molemmin puolin jalkakäytävät. Ruokatalonraitilla on eroteltu jalkakäytävä ja kaksisuuntainen pyörätie. Tulevaisuudessa Ruokatalonraitti jatkuu alikulun kautta radan toiselle puolelle.  Kolismaankadun pohjoisreunaan rakennetaan eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie, joka aivan itäpäässä muuttuu yhdistetyksi kävely- ja pyöräväyläksi.

Myös Tesoman valtatiellä katujen liittymäalueilla tehdään tarvittavia kaistamuutoksia ja parannetaan liikenneturvallisuutta muun muassa suojateillä. Tesoman valtatietä koskevat muutokset toteutetaan osin kesän 2025 aikana.

Katu- ja infratöiden pääurakoitsija on Vision Infra Oy.  Rakennuttajina hankkeessa ovat Tampereen kaupunki, Tampereen Vesi Oy ja Tampereen Energia Oy.

Lisätietoja:

Rakennuttaja Tampereen kaupunki:

Rakennuttajainsinööri

Pasi Ruohomäki

Puh. 050 547 6153

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi

Pääurakoitsija / Vision Infra Oy:

Toni Hakala

Puh. 050 313 1994

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@visioninfra.fi

Työmaan valvonta / Welado Oy:

Kimmo Lahti

Puh. 040 863 0526

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@welado.fi