Kämmenniemen Mikkolanlammen kunnostaminen jatkuu

Tampereen Kämmenniemen Mikkolanlampea kunnostetaan kemiallisesti keskiviikkona 13.10.2021. Lammen vettä käsitellään alumiinikloridilla. Alumiinikloridi on vedenpuhdistuskemikaali, jota käytetään myös juomaveden valmistuksessa. Tänä vuonna käytössä on eri alumiinikloridituote kuin aiemmin. Uudella kemikaalilla vaikutus pH-tasoon on pieni.

Kemiallisella kunnostuksella veden fosforipitoisuus saadaan laskemaan huomattavasti. Saostus pienentää lammen sisäistä kuormitusta. Kemikalointihetkellä levä saattaa ensin kohota veden pintaan ennen kuin lähtee laskeutumaan. Kemikaloinnista saattaa siten aiheutua hetkellistä esteettistä haittaa.

Kemikaloinnille on saatu luvat vesialueiden omistajilta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta. Kemikalioinnin on suunnitellut KVVY Tutkimus Oy ja työt teettää Tampereen Vesi. Kemikaloinnista vastaa Ympäristö Ojansuut Oy.

Kemikalointi liittyy Mikkolanlammesta laadittuun kunnostussuunnitelmaan, jonka on laatinut KVVY Tutkimus Oy Tampereen Veden toimeksiannosta. ELY-keskus hyväksyi suunnitelman vuonna 2017. Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa on määrätty Mikkolanlammen kunnostamisesta. Puhdistamon käsitellyt jätevedet johdettiin aiemmin Mikkolanlampeen ja siitä edelleen Näsijärveen. Jätevesien purkupaikka siirrettiin vuonna 2013 Näsijärven Käälahden suulle. Mikkolanlammen kunnostushankkeen tavoitteena on ennallistaa alueen vesiluonto ja käyttökelpoisuus ennen jätevesien johtamista vallinneeseen tilaan

Edellisen kerran kunnostushankkeeseen liittyviä töitä tehtiin syyskuussa 2021, kun lammen läheisyyteen kaivettiin viitasammakoille neljä lamparetta. Edellisen kerran Mikkolanlampea kunnostettiin syksyllä 2019. Tällöin lammen vesi käsitetiin kemiallisesti.

LisätietojaTiiu Vuori

Teksti:


Liisa Mustaniemi