Huoltotöitä Mustalammen pohjavesilaitoksella 17.2.

Mustalammen pohjavedenottamolla tehdään huoltotöitä keskiviikkona 17.2 aamupäivällä alkaen klo 10. Töiden jälkeen vedessä saattaa olla tilapäisesti samentumaa veden virtaussuunnan muutoksista johtuen Villilän, Raholan ja Kalkun alueilla. Haitta poistuu vettä hetken aikaa juoksuttamalla. Huoltotöistä ei aiheudu katkoksia vedenjakeluun.

Lisätietoja
Käyttöinsinööri Sini Vuorinen
Puhelin:
040 8062023
Teksti: Liisa Mustaniemi