2030-lehti: Hanastasi tulee tutkittua vettä

Vasta ilmestyneessä 2030-lehdessä kemistimme Taina kertoo, miten hanaveden laatua tutkitaan ja valvotaan omassa laboratoriossamme. Meillä veden laatua tutkitaan niin raakavedestä kuin vedenkäsittelyprosessin eri vaiheissa. Vuosittain Ruskon laboratoriossa tutkitaan 5600 näytettä. Näytteiden lisäksi vedenkäsittelyprosessin aikana sekä verkostossa automaattiset mittarit mittaavat veden laatua.

Omassa laboratoriossamme tutkitaan vuosittain 5600 näytettä.

2030-lehti ilmestyi viime viikolla ja sitä on jaettu joka kotiin Tampereella sekä naapurikunnissa. Lehti on luettavissa myös verkkolehtenä. 2030-lehden julkaisijat ovat Tampereen kaupunkiseudun kaupunkien ja kuntien omistamia yhtiöitä.