Tampereen Vesi on nyt osakeyhtiö

Organisaatiomuotomme muuttui 1.1.2024, kun kaupungin liikelaitoksesta tuli osakeyhtiö. Uusi osakeyhtiömuotoinen vesihuoltolaitos on osa Tampereen kaupunkikonsernia. Vesihuoltopalvelujen toiminta-alueemme pysyy ennallaan.

Vesilasia täyttämässä.

Mitä yhtiöittäminen tarkoittaa?

Tampereen Vesi Oy huolehtii edelleen tuttuun tapaan kaupunkilaisten vesi- ja jätevesihuollosta, eli toimintaan ei tule muutoksia. Toimintamme ja palvelumme pysyvät edelleen korkealaatuisina.

Asiakkaillemme olemme edelleen se sama tuttu kumppani. Valmistamme ylpeydellä ja ammattitaidolla terveellistä ja turvallista
talousvettä ja puhdistamme jätevedet, jotta luontomme pysyy puhtaana.

Yhtiöittäminen sujuvoittaa entisestään toimintaamme ja tekee siitä läpinäkyvämpää, tehokkaampaa ja ketterämpää. Voimme jatkossa sopia yhtiössä, mikä on meille paras tapa tehdä töitä. Myös vesihuollon investoinnit ovat jatkossa omissa käsissämme ja voimme kehittää toimintaamme pitkäjänteisesti huomioiden asiakkaiden tarpeet ja turvallisuuden.

Mihin yhtiöittäminen vaikuttaa

 • Varsinainen toimintamme ei muutu, vaan arkipäivän vesihuolto ja asiakaspalvelu jatkuvat ennallaan. Nimemme ja logommekin pysyvät samoina tuttuina.

   

 • Hinnat eivät nouse yhtiöittämisen takia. Pitkällä aikavälillä toiminnan tehostuminen
  hillitsee vesimaksujen korotuspaineita, ja muutos antaa mahdollisuuden säilyttää
  vesitaksat mahdollisimman edullisina.

  Kun jätevesien puhdistus siirtyy vuoden 2025 lopussa Tampereen Seudun
  Keskuspuhdistamo Oy:lle Sulkavuoren kalliopuhdistamoon, se lisää toiminnan
  kustannuksia. Myös inflaatio vaikuttaa veden ja jäteveden hintoihin. Mahdolliset taksojen korotukset eivät kuitenkaan johdu yhtiöittämisestä, vaan hinnat nousevat todennäköisesti joka tapauksessa.

 • Jos asiakkaalla on voimassa oleva e-lasku/suoramaksu sopimus Tampereen Vesi liikelaitoksen laskuista, sopimus pysyy voimassa eikä muutoksia tarvitse tehdä. Laskuttaja muuttuu automaattisesti Tampereen Vesi liikelaitoksesta Tampereen Vesi Oy:ksi ja samalla muuttuu myös maksun saajan pankkitili. Myös muut laskutustavat, esim. Kivra ja Omaposti jatkuvat automaattisesti. Yritysasiakkaiden verkkolaskutus jatkuu normaalisti.

  Suosittelemme ympäristöystävällisen vaivattoman e-laskun käyttöönottoa. Jos haluat jatkossa laskusi e-laskuina/suoramaksuna, tee e-laskuvaltuutus omassa verkkopankissa. Laskuttajana on Tampereen Vesi Oy ja laskutusaiheena vesimaksut. Uutta e-laskuvaltuutusta tehtäessä tarvitaan edellisen laskun viitenumero (29-, 31- tai 33-alkuinen) sekä 4-6 merkkinen käyttöpaikan numero, joka löytyy myös laskulta. Huom! käyttöpaikan numero -kenttään ei voi kirjoittaa käyttöpaikan osoitetta.

 • Tampereen Vesi Liikelaitoksen ja asiakkaiden väliset sopimukset siirtyvät Tampereen Vesi Oy:lle sellaisenaan. Siirto koskee veden liittymä- ja käyttösopimuksia.

  Myös lakiin perustuvat palvelut ja muut toistuvaistilaukset, kuten sako – ja umpikaivolietteiden vastaanotto jatkuvat asiakkaille kuten ennenkin.

  Siirto perustuu Vesihuoltolaitoksen yleisissä toimitusehdoissa kuvattuun laitoksen oikeuteen sopimuksen siirtämiseen toiselle omistajalle siirtohetken mukaisine oikeuksineen ja velvollisuuksineen muutos ei vaadi toimenpiteitä asiakkailta

 • Yhtiöittäminen ei tarkoita yksityistämistä. Tampereen kaupungilla on vahva ja selkeä
  näkemys, että vesihuolto on jatkossakin julkisessa omistuksessa.

 • 1.1.2024 alkaen voimassa olevat laskutustiedot löydät tästä linkistä:

  Tampereen Veden laskutustiedot toimittajille