Vesihuoltolinjan rakentaminen välillä Annalankatu – Kauhakorvenkatu

Työalue Solkimäenraitti

Annalankatu-Kauhakorventien vesihuoltolinjan rakennustyöt vaikuttavat kevyen liikenteen järjestelyihin Solkimäenraitilla. Kevyen liikenteen toivotaan käyttävän vaihtoehtoisia reittejä rakennustyömaan ohi (merkitty karttaan).
Suositeltu reitti on Kauhakorvenkatu – Ruskontie – Juvankatu. Töitä pyritään pääsääntöisesti tekemään ma-pe klo 7-20 välisenä aikana. Työt ovat normaaleja maarakennustöitä. Rakennustöiden arvioitu kesto on 10.11.2023 – 31.5.2024 viimeistelytöineen.

Työn toteuttaja on Turtolan Kaivin Oy ja tilaaja Tampereen Vesi.

Tampereen Vesi
verkostoinsinööri
Esko Lehtimäki
050 3450626. etunimi.sukunimi@tampere.fi

Pääurakoitsijan yhteystiedot urakan aikana:
Turtolan Kaivin Oy
Työpäällikkö Juha Mikkonen
040-837 7242 tai etunimi.sukunimi@turtolankaivin.fi