Veden hankinta ja käsittely

Toimitamme puhdasta hanavettä Tampereelle ja osittain naapurikuntiinkin vuodessa lähes 20 miljoonaa kuutiometriä. Siitä noin 75 % on pintavettä ja loput pohjavettä. 

Vedentuotanto

 • Ruskon pintavesilaitos käsittelee Roineen pintavettä. Ferrisulfaatilla saostettu humus poistetaan vedestä flotaation ja hiekkasuodatuksen avulla. Veden pH:n säätöön sekä kovuuden ja alkaliteetin lisäämiseen käytetään kalkkia ja hiilidioksidia. Käsittelytulos viimeistellään aktiivihiilisuodatuksella, joka poistaa vedestä hajuja ja makuja. Veden hygieenisyys varmistetaan klooridioksidilla, kloorilla ja ultraviolettivalolla.

  Kaupinojan pintavesilaitos Näsijärven rannalla on tuottanut kaupunkilaisille puhdasta vettä jo vuodesta 1928. Laitos on viime vuosina saneerattu kokonaan.

  Polson ja Kämmenniemen pintavesilaitokset käsittelevät Näsijärven pintavettä. Polyalumiinikloridilla saostettu humus poistetaan Polsossa kontakti- ja aktiivihiilisuodatuksella ja Kämmenniemessä flotaation sekä hiekka- ja aktiivihiilisuodatuksen avulla. Veden pH:n säätöön ja alkalointiin käytetään soodaa ja desinfiointiin natriumhypokloriittia. Kämmenniemen laitoksella vesi desinfioidaan lisäksi ultraviolettivalolla.

 • Messukylän pohjavesilaitoksella raudan ja mangaanin poistoon käytetään ilmastusta sekä hiekka- ja hiilisuodatusta. Tarvittava pH:n säätö ja alkalointi tehdään natriumhydroksidilla ja desinfiointi natriumhypokloriitilla ja ultraviolettivalolla.

  Hyhkyn pohjavesilaitoksella rauta ja mangaani hapetetaan vettä ilmastamalla ja lisäämällä kaliumpermanganaattia. Tämän jälkeen saostunut rauta ja mangaani poistetaan hiekka- ja aktiivihiilisuodatuksella, alkaloidaan natriumhydroksidilla ja veden hygieenisyys varmistetaan natriumhypokloriittidesinfioinnilla ja ultraviolettivalolla.

  Mustalammen pohjavesilaitoksen puhdistusprosessi sisältää veden ilmastuksen ja hiekkasuodatuksen sekä alkaloinnin ja desinfioinnin. Ilmastus tapahtuu ilmastustorneissa ja hiekkasuodatus erillisissä suodatusaltaissa. Alkalointi tehdään natriumhydroksidilla ja desinfiointi natriumhypokloriitilla sekä ultraviolettivalolla.

  Pinsiön ja Julkujärven pohjavesilaitoksilla tehdään ainoastaan veden alkalointi ja desinfiointi. Alkalointiin käytetään natriumhydroksidia ja desinfiointiin natriumhypokloriittia.

 • Vesitorneja on yhteensä kuusi. Ne sijaitsevat Kaupin Tähtitorninmäellä (2 kpl), Pyynikinharjulla, Hervannassa, Tesomalla ja Peltolammilla.