Vesi- ja viemäriverkostot


Verkoston investoinnit 2022


Tälle vuodelle vesi- ja viemäriverkoston rakennus- ja saneerauskohteita on yli 50. Kartassa on kohteet numeroituina. Klikkaa karttaa niin se aukeaa suurempana. Osa merkinnöistä kartalla ovat kohteita, joista tehdään suunnitelma, mutta ei välttämättä toteuteta vuonna 2022.

Syksyllä 2022 meneillään olevat:

Uusien vesi- ja viemärilinjojen rakentamiskohteet (numerot kartassa)

1. Rautaharkko, pääviemärin rakentaminen

2. Peltolammi-Sääksjärvi vesihuoltolinja, vaihe 1 1/2022-9/2022

4. Yrjöläntie vesijohto 9/2021-6/2022

6. Kauppi-Rusko vesihuoltolinja (vesijohtohanke DN 800) osuus Juvanrinne-Annalankatu 10/2021- 9/2022

30. Nauhatehtaan asemakaava-alue, uuden asemakaava-alueen vesihuolto

33. Kolmenkulman II asemakaava-alue (eteläosa)

34. Rengastien asemakaava-alu

37. Hipposkylän vesihuolto

43. Mossin puistokadun vesihuolto

44. Ojala-Lamminrahka vesihuolto

47. Holvastin asemakaava-alue vesihuolto

51. Rusko-Vuores vesijohdon rakentaminen

52. Nuolialantien ja Tuomikujan vesijohdon saneeraus

Saneeraustyömaat

10. Kivimäenkadun vesijohdon saneeraus Koivistonkylässä

12. Satamakadun jätevesi ja hulevesi

13. Joselininniemen paineviemäri

28. Hiedanrannan vesihuolto

29. Puomikadun jätevedenpumppaamon saneeraus Lielahdessa

32. Tesoman taimiston vesihuolto

38. Takahuhdin vesihuolto

42. Halimasjärventien jätevedenpumppaamon saneeraus Atalassa

46. Aitovuoren jätevedenpumppaamon saneeraus

49. Hervannan pohjoisakselin vesihuolto

55. Onnelankujan vesihuolto Hyhkyssä

57. Lielahdenkadun jätevesiviemärin saneeraus välillä Pahvitehtaankatu – Federleynkatu

Vesijohtoverkoston työmaa

Puhdasvesiverkosto

Laitoksilta vesi johdetaan vedenkäyttäjille vesijohtoverkostoja pitkin. Tampereen Veden vesijohtoverkoston pituus on yli 800 kilometriä. Tampereella on suuria korkeuseroja, joten verkostossa on useita painepiirejä ja paineenkorotuspumppaamoja. Tampereen Vedellä on noin 23 000 asiakaskiinteistöä Tampereella ja Pirkkalassa, jotka ovat liittyneet jakelujohtoihin vesimittariin päättyvällä tonttijohdolla. Polson ja Kämmenniemen alueilla on erilliset vedenjakelujärjestelmät.

Kantakaupunkialueella johtoverkko jakaantuu kahdeksaan painepiiriin, joista keskusta-alueen ja Tesoman painepiirit ovat suurimpia.

Tampereella on kuusi vesitornia, joiden yhteistilavuus on 23 000 m3. Ylävesisäiliöiden eli vesitornien avulla pidetään yllä tasaisia painetasoja. Niihin on varastoitu vettä myös mahdollisia käyttöhäiriöitä varten. Vedenjakelujärjestelmää ohjataan laitoksen keskusvalvomosta, jossa on jatkuva päivystys.

Viemäriverkosto

Tampereella on käytössä kaksi viemäröintijärjestelmää. Vanhimmalla keskusta-alueella on sekaviemäröinti ja muualla erillisviemäröinti. Sekaviemäröinnillä jäte-, sade- ja kuivatusvedet johdetaan samassa viemärissä jätevedenpuhdistamolle. Erillisviemäreillä vain jätevedet johdetaan puhdistamoille kun taas sade- ja kuivatusvedet johdetaan sopivaan maaston kohtaan maahan imeytettäväksi tai suoraan vesistöön.

Jätevesiviemäriverkoston kokonaispituus on noin 740 kilometriä. Viemärit pyritään suunnittelemaan maaston mukaan niin, että jätevesi virtaisi kohti puhdistamoa painovoimaisena. Mikäli tämä ei ole mahdollista, jätevesi pumpataan eteenpäin paineviemäreissä. Viemäriverkosto jakaantuu neljään erilliseen viemäröintialueeseen.

Viemäröintijärjestelmään kuuluu yli 90 jätevedenpumppaamoa Tampereella ja 22 Pirkkalassa, joita valvotaan keskusvalvomosta.

Tampereen Vesi tarkastaa viemäriverkoston vuotavuutta tv-kuvauksilla sekä muilla kuntoselvityksillä ja vuotovesitutkimuksilla. Vuosittain laskuttamaton jätevesimäärä on noin 30 % käsitellystä jätevesimäärästä.

Kiinteistöt liittyvät yleiseen viemäriverkkoon tonttiviemärein, joiden kunnossapitovastuu on pääsääntöisesti kiinteistön omistajalla.

Katso videot kiinteistöjen roolista jätevesiylivuotojen torjunnassa

Kiinteistönomistaja vastaa tonttijohtojen ja -viemäreiden kunnosta vesihuoltolaitoksen runkoviemäriin asti. Kun pitää putket kunnossa, välttyy vahingoilta ja kalliilta korjaustöiltä.

Jätevesiylivuotojen syynä on nykyään entistä harvemmin pumppaamoiden tekninen vika. Sen sijaan huonokuntoisten viemäriputkien ja kiinteistöiltä suoraan jätevesiviemäriin johdettujen hulevesien aiheuttamat järjestelmän ylikuormitustilanteet ovat tavallisia esimerkiksi rankkasateiden yhteydessä.

Tonttiviemärit

Tonttiviemäreihin ei saa laskea jätevesien käsittelyä haittaavia aineita. Tampereen Vesi valvoo muun muassa teollisuuden viemäriverkostoon johtamien jätevesien laatua.