Vesi- ja viemäriverkostot


Verkoston investoinnit 2022


Tälle vuodelle vesi- ja viemäriverkoston rakennus- ja saneerauskohteita on yli 50. Kartassa on kohteet numeroituina. Klikkaa karttaa niin se aukeaa suurempana. Osa merkinnöistä kartalla ovat kohteita, joista tehdään suunnitelma, mutta ei välttämättä toteuteta vuonna 2022.

Vuoden 2022 verkoston alustavat investointikohteet. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Keväällä 2022 meneillään olevat:

Uusien vesi- ja viemärilinjojen rakentamiskohteet (numerot kartassa)

 1. Rautaharkko, pääviemärin rakentaminen
 2. Peltolammi-Sääksjärvi vesihuoltolinja, vaihe 1 1/2022-9/2022
 3. Yrjöläntie vesijohto 9/2021-6/2022
 4. Kauppi-Rusko vesihuoltolinja (vesijohtohanke DN 800) osuus Juvanrinne-Annalankatu 10/2021- 9/2022
 5. Raholan jätevedenpuhdistamon tuloviemärin kääntö pumppaamolle 10/2021-6/2022
 6. Nauhatehtaan asemakaava-alue, uuden asemakaava-alueen vesihuolt
 7. Kolmenkulman II asemakaava-alue (eteläosa)
 8. Rengastien asemakaava-alu
 9. Hipposkylän vesihuolto
 10. Mossin puistokadun vesihuolto
 11. Ojala-Lamminrahka vesihuolto
 12. Holvastin asemakaava-alue vesihuolto
 13. Rusko-Vuores vesijohdon rakentaminen
 14. Nuolialantien ja Tuomikujan vesijohdon saneeraus

Saneeraustyömaat

 1. Nuolialantien runkovesijohdot Keskuspuhdistamon linjojen rakentamisen yhteydessä 2021-7/2022
 2. Puomikadun jätevedenpumppaamon saneeraus
 3. Halimasjärventien jätevedenpumppaamon saneeraus
 4. Aitovuoren jätevedenpumppaamon saneeraus
Vesijohtoverkoston työmaa

Puhdasvesiverkosto

Laitoksilta vesi johdetaan vedenkäyttäjille vesijohtoverkostoja pitkin. Tampereen Veden vesijohtoverkoston pituus on yli 800 kilometriä. Tampereella on suuria korkeuseroja, joten verkostossa on useita painepiirejä ja paineenkorotuspumppaamoja. Tampereen Vedellä on noin 23 000 asiakaskiinteistöä Tampereella ja Pirkkalassa, jotka ovat liittyneet jakelujohtoihin vesimittariin päättyvällä tonttijohdolla. Polson ja Kämmenniemen alueilla on erilliset vedenjakelujärjestelmät.

Kantakaupunkialueella johtoverkko jakaantuu kahdeksaan painepiiriin, joista keskusta-alueen ja Tesoman painepiirit ovat suurimpia.

Tampereella on kuusi vesitornia, joiden yhteistilavuus on 23 000 m3. Ylävesisäiliöiden eli vesitornien avulla pidetään yllä tasaisia painetasoja. Niihin on varastoitu vettä myös mahdollisia käyttöhäiriöitä varten. Vedenjakelujärjestelmää ohjataan laitoksen keskusvalvomosta, jossa on jatkuva päivystys.

Viemäriverkosto

Tampereella on käytössä kaksi viemäröintijärjestelmää. Vanhimmalla keskusta-alueella on sekaviemäröinti ja muualla erillisviemäröinti. Sekaviemäröinnillä jäte-, sade- ja kuivatusvedet johdetaan samassa viemärissä jätevedenpuhdistamolle. Erillisviemäreillä vain jätevedet johdetaan puhdistamoille kun taas sade- ja kuivatusvedet johdetaan sopivaan maaston kohtaan maahan imeytettäväksi tai suoraan vesistöön.

Jätevesiviemäriverkoston kokonaispituus on noin 740 kilometriä. Viemärit pyritään suunnittelemaan maaston mukaan niin, että jätevesi virtaisi kohti puhdistamoa painovoimaisena. Mikäli tämä ei ole mahdollista, jätevesi pumpataan eteenpäin paineviemäreissä. Viemäriverkosto jakaantuu neljään erilliseen viemäröintialueeseen.

Viemäröintijärjestelmään kuuluu yli 90 jätevedenpumppaamoa Tampereella ja 22 Pirkkalassa, joita valvotaan keskusvalvomosta.

Tampereen Vesi tarkastaa viemäriverkoston vuotavuutta tv-kuvauksilla sekä muilla kuntoselvityksillä ja vuotovesitutkimuksilla. Vuosittain laskuttamaton jätevesimäärä on noin 30 % käsitellystä jätevesimäärästä.

Kiinteistöt liittyvät yleiseen viemäriverkkoon tonttiviemärein, joiden kunnossapitovastuu on pääsääntöisesti kiinteistön omistajalla.

Katso videot kiinteistöjen roolista jätevesiylivuotojen torjunnassa

Kiinteistönomistaja vastaa tonttijohtojen ja -viemäreiden kunnosta vesihuoltolaitoksen runkoviemäriin asti. Kun pitää putket kunnossa, välttyy vahingoilta ja kalliilta korjaustöiltä.

Jätevesiylivuotojen syynä on nykyään entistä harvemmin pumppaamoiden tekninen vika. Sen sijaan huonokuntoisten viemäriputkien ja kiinteistöiltä suoraan jätevesiviemäriin johdettujen hulevesien aiheuttamat järjestelmän ylikuormitustilanteet ovat tavallisia esimerkiksi rankkasateiden yhteydessä.

Tonttiviemärit

Tonttiviemäreihin ei saa laskea jätevesien käsittelyä haittaavia aineita. Tampereen Vesi valvoo muun muassa teollisuuden viemäriverkostoon johtamien jätevesien laatua.