Vesi- ja viemäriverkostot


Verkoston investoinnit 2024


Tälle vuodelle vesi- ja viemäriverkoston rakennus- ja saneerauskohteita on useita kymmeniä. Kartaaan on merkitty käynnissä olevat ja alkavat kohteet. Klikkaa karttaa niin se aukeaa suurempana.

Vesi- ja viemäriverkoston investointikohteet 2024 kartalla.

Uusien vesi- ja viemärilinjojen rakentamiskohteet (numerot kartassa)

1. Rautaharkon osuus, vesihuoltolinjojen rakentaminen. 1-9/2024

5. Raitiotien rakentamisen yhteydessä (Hiedanranta) tehtävät vesihuoltojärjestelmien rakennustyöt. 1 -12/2024

6. Huikarinkatu, vesihuollon rakentaminen. Urakoitsija Tampereen Infra 1-6/2024

14. Tehdaskartanonkatu, vesihuollon rakentaminen. 1-6/2024

15. Tesoman taimiston vesihuollon työt 1-10/2024

20. Ojalankyläntien vesihuollon rakentaminen 1 – 6/2024

23. Lukonmäki-Hepolamminkatu vesijohdon rakentaminen. 1-7/2024

27.Västinginmäen kaava-alue 1 vesihuollon rakentaminen. 1-10/2024

28. Enqvistinkadun jatke vaihe 2 vesihuollon rakentaminen yhteistyössä Tampereen kaupungin, sähkölaitoksen ja Hiedanrannan kehityksen kanssa. 1- 8/2024

38. Holvastin kaava-alueen vesihuolto 1 -6/2024

Saneeraustyömaat (numerot kartassa)

2. Nekalan johtosiirto 1-6/2024

3. Viinikankatu vesijohdon saneeraus 1-12/2024

4. Vesijohto välillä Annalankatu-Kauhakorvenkatu 1-6/2024

7. Helenankatu vesihuollon saneeraus 4-8/2024

9. Onkiniemenkulman ja Paasikivenkadun johtosiirrot 1- 10/2024

10. Kalevan puistotie ja Teiskontie vesijohdon saneeraus 1-5/2024

11. Näsijärvenkadun kiertoliittymän vesihuoltotyöt 1- 10/2024

16. Elinkaarentie vesihuollon rakentaminen. 3-8/2024

21. Ojalan jätevedenpumppaamon saneeraus 1-6/2024

24.Ruskontie vesihuollon rakentaminen. 1-6/2024

24. Winterinmutka vesijohdon saneeraus. 3-6/2024

28. Enqvistinkatu ja Possiojankatu 1-8/2024

29. Viinikanlahden tuloputket 1-5/2024

Puhdasvesiverkosto

Vesijohtoverkoston työmaalla
Vesijohtoverkoston työmaa

Laitoksilta vesi johdetaan vedenkäyttäjille vesijohtoverkostoja pitkin. Tampereen Veden vesijohtoverkoston pituus on yli 800 kilometriä. Tampereella on suuria korkeuseroja, joten verkostossa on useita painepiirejä ja paineenkorotuspumppaamoja. Tampereen Vedellä on noin 23 000 asiakaskiinteistöä Tampereella ja Pirkkalassa, jotka ovat liittyneet jakelujohtoihin vesimittariin päättyvällä tonttijohdolla. Polson ja Kämmenniemen alueilla on erilliset vedenjakelujärjestelmät.

Kantakaupunkialueella johtoverkko jakaantuu kahdeksaan painepiiriin, joista keskusta-alueen ja Tesoman painepiirit ovat suurimpia.

Tampereella on kuusi vesitornia, joiden yhteistilavuus on 23 000 m3. Ylävesisäiliöiden eli vesitornien avulla pidetään yllä tasaisia painetasoja. Niihin on varastoitu vettä myös mahdollisia käyttöhäiriöitä varten. Vedenjakelujärjestelmää ohjataan laitoksen keskusvalvomosta, jossa on jatkuva päivystys.

Viemäriverkosto

Tampereella on käytössä kaksi viemäröintijärjestelmää. Vanhimmalla keskusta-alueella on sekaviemäröinti ja muualla erillisviemäröinti. Sekaviemäröinnillä jäte-, sade- ja kuivatusvedet johdetaan samassa viemärissä jätevedenpuhdistamolle. Erillisviemäreillä vain jätevedet johdetaan puhdistamoille kun taas sade- ja kuivatusvedet johdetaan sopivaan maaston kohtaan maahan imeytettäväksi tai suoraan vesistöön.

Jätevesiviemäriverkoston kokonaispituus on noin 740 kilometriä. Viemärit pyritään suunnittelemaan maaston mukaan niin, että jätevesi virtaisi kohti puhdistamoa painovoimaisena. Mikäli tämä ei ole mahdollista, jätevesi pumpataan eteenpäin paineviemäreissä. Viemäriverkosto jakaantuu neljään erilliseen viemäröintialueeseen.

Viemäröintijärjestelmään kuuluu yli 90 jätevedenpumppaamoa Tampereella ja 22 Pirkkalassa, joita valvotaan keskusvalvomosta.

Tampereen Vesi tarkastaa viemäriverkoston vuotavuutta tv-kuvauksilla sekä muilla kuntoselvityksillä ja vuotovesitutkimuksilla. Vuosittain laskuttamaton jätevesimäärä on noin 30 % käsitellystä jätevesimäärästä.

Kiinteistöt liittyvät yleiseen viemäriverkkoon tonttiviemärein, joiden kunnossapitovastuu on pääsääntöisesti kiinteistön omistajalla.

Katso videot kiinteistöjen roolista jätevesiylivuotojen torjunnassa

Kiinteistönomistaja vastaa tonttijohtojen ja -viemäreiden kunnosta vesihuoltolaitoksen runkoviemäriin asti. Kun pitää putket kunnossa, välttyy vahingoilta ja kalliilta korjaustöiltä.

Jätevesiylivuotojen syynä on nykyään entistä harvemmin pumppaamoiden tekninen vika. Sen sijaan huonokuntoisten viemäriputkien ja kiinteistöiltä suoraan jätevesiviemäriin johdettujen hulevesien aiheuttamat järjestelmän ylikuormitustilanteet ovat tavallisia esimerkiksi rankkasateiden yhteydessä.

Tonttiviemärit

Tonttiviemäreihin ei saa laskea jätevesien käsittelyä haittaavia aineita. Tampereen Vesi valvoo muun muassa teollisuuden viemäriverkostoon johtamien jätevesien laatua.