Parannamme yhteishankkeella vesihuollon toimintavarmuutta ja kyberturvallisuutta

Tampereen Vesi ja seitsemän muuta vesilaitosta ovat saaneet rahoitusta hankkeeseen, jossa parannetaan vesihuollon toimintavarmuutta ja kyberturvallisuutta. Hankkeen ensimmäinen päätavoite on kehittää osallistuvien vesihuoltolaitosten konkreettisia kyberturvallisuuteen liittyviä kyvykkyyksiä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Toinen päätavoite on laatia hankkeeseen osallistuvien vesihuoltolaitosten yhteistyönä koko vesihuoltolaitoskenttää hyödyttävät malliprosessit ja -dokumentit.

VESKY-hankkeen päätoteuttajana toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ja muut osatoteuttajat ovat Tampereen Vesi Oy, Alva-yhtiöt Oy, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy (HS-Vesi), Kuopion Vesi Oy, Lahti Aqua Oy, Oulun Vesi -liikelaitos, sekä Porin Vesi (liikelaitos).

Hankkeen taustaa

Vesihuollon kyberturvallisuudesta on valmistunut vuonna 2023 raportti (ELY-keskus: Kyberturvallisuus vesihuollossa 2023), jonka perusteella kyberturvallisuuden kehittämiseen tarvitaan lisätoimia. Vesihuollon kyberturvallisuuden kehittämistarpeet on nostettu esiin myös Huoltovarmuuskeskuksen vuonna 2022 julkaisemassa selvityksessä (Toimialojen kyberkypsyyden selvitys 2022). Tähän viitataan hallituksen esityksessä eduskunnalle kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi) täytäntöönpanemiseksi ja nostetaan vesihuolto esiin toimialana, jonka kypsyystaso jää keskimääräistä alhaisemmaksi. Tunnistettuja parannuskohteita ovat muun muassa. dokumentaatio, systemaattinen riskienhallinta, kumppanuusverkoston parempi hallinta sekä kyberturvallisuuteen liittyvän koulutuksen ja tietoisuuden lisääminen. Haasteena on tunnistettu muun muassa vesihuollon resurssi- ja osaamispula.

Maa- ja metsätalousministeriö (rahoittaja) ja Etelä-Savon ELY-keskus (rahoittajan myöntäjä) on rahoittanut hanketta 560 984 eurolla vesihuollon toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantaminen -avustushausta. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2024-31.8.2025.