Kämmenniemen Mikkolanlammen kunnostaminen päättynyt tältä syksyltä

Mikkolanlampi lokakuussa 2023

Kämmenniemen Mikkolanlammen kunnostaminen on päättynyt tältä syksyltä. Tavoitteena oli levittää lampeen 50 t Phoslock-kemikaalia, joka on lantaanimetallia sisältävä bentoniittisavivalmiste. Lampeen ehdittiin levittää viikon 42 aikana Phoslockia noin 6 t, kunnes lampi jäätyi. Tavoitteena on jatkaa lammen Phoslock-käsittelyä vuonna 2024. Phoslock-kemikaali sitoo vedessä olevaa ja lammen pohjan sedimentistä vapautuvaa liukoista fosforia.

Kunnostustoimia esiteltiin asukastilaisuudessa Mikkolanlammen rannalla 24.10.23.

Jätevedenpuhdistamon käsitellyt jätevedet johdettiin aiemmin Mikkolanlampeen ja siitä edelleen Näsijärveen. Jätevesien purkupaikka siirrettiin vuonna 2013 Näsijärven Käälahden suulle. Mikkolanlammen kunnostushankkeen tavoitteena on ennallistaa alueen vesiluonto ja käyttökelpoisuus ennen jätevesien johtamista vallinneeseen tilaan. Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa on määrätty Mikkolanlammen kunnostamisesta.

Edellisen kerran kunnostushankkeeseen liittyviä töitä tehtiin lokakuussa 2021, jolloin lammen vesi käsitetiin kemiallisesti alumiinikloridilla. Kunnostustoimenpiteitä on tehty myös vuosina 2015, 2017, 2018 ja 2019, jolloin on niitetty vesikasvillisuutta, tehty kemiallista kunnostusta sekä parannettu viitasammakoiden elinolosuhteita.

Lisätietoja
Tampereen Vesi
Kehitysinsinööri Tiiu Vuori
040 801 6927
tiiu.vuori@tampere.fi