Vedenjakelukatkos Killossa 25.9.

Tampereen Vesi tekee vesijohdon yhdistyksen Killontorintien ja Vesantien risteyksessä, jonka takia vedenjakelu joudutaan katkaisemaan osasta Killoa sunnuntaina 25.9.

Työ aloitetaan sunnuntaina klo 22.00 ja työn arvioidaan kestävän n. 8 tuntia. Työn jälkeen vedessä saattaa esiintyä sameutta, joka poistuu vettä hetken aikaa juoksuttamalla.

Vesikatkoa koskettavan tarkan alueen voi tarkistaa linkistä Tampereen Veden nettisivujen häiriökartasta.

Tampereen Vesi pahoittelee työstä aiheutunutta haittaa.

Linkki häiriökarttaan: https://trevesi.tampere.fi/hairiokartta/