Väinämöisenkadulla tehdään loppuviikolla keskeytyksettä rikkoutuneesta viemäristä johtuvia rakennustöitä

Väinämöisenkadun viemärityömaa

Väinämöisenkadulla uuden viemärin rakentamisen aikana vanha, käytössä oleva viemäri on sortunut useasta kohdasta, minkä takia uuden viemärin valmistumisen aikataulua joudutaan nopeuttamaan. Rakentamistyöt edellyttävät keskeytymätöntä työskentelyä siihen asti, että uusi viemäri saadaan valmiiksi ja toimintaan.

Töistä aiheutuu tilapäistä melua ja haittaa liikenteelle loppuviikon ajan. Jätevedet joudutaan työn ajan ohipumppaamaan, jonka takia aiheutuu melua generaattorin käytöstä ja kadulla olevista ohipumppausletkuista haittaa liikenteelle. Torstain 13.4. ja perjantain 14.4. välisenä yönä työmaalla tehdään melua aiheuttavia tukiseinätöitä.

Työt aloitetaan aamulla noin klo. 7.00 ja ne jatkuvat niin pitkään kuin työvaihe sillä hetkellä vaatii. Töitä tehdään myös viikonloppuna ja öisin. Tämä yhtäjaksoinen työvaihe kestää arviolta ensi viikon alkuun.
 
Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Rajukivi Oy
vastaava mestari
Antti Pulkkinen
0400 761 656