Tampereen Vesi

Toimitamme puhdasta hanavettä Tampereelle ja osittain naapurikuntiinkin vuodessa lähes 20 miljoonaa kuutiometriä. Siitä noin 75 % on pintavettä ja loput pohjavettä. Laadukkaan hanaveden eteen tehdään päivittäin paljon työtä. Vedenkäsittelyllä varmistetaan, että hanavesi on terveellistä ja turvallista. Järjestelmää seurataan, ohjataan ja kunnossapidetään 24/7. Lisäksi jätevedet puhdistetaan tehokkaasti ja palautetaan takaisin vesistöihin, luonnon kiertokulkuun.

Tampereen Vesi Oy on kokonaan Tampereen kaupungin omistama yhtiö.

Avainlukuja vuodelta 2022

Talous

 • Liikevaihto 70,3 milj. €
 • Investoinnit 15,9 milj. €
 • Tulot vesilaskutuksesta 24,7 milj. €
 • Tulot jätevesilaskutuksesta 39,4 milj. €
 • Laskuttamaton vedenkulutus 17 %
 • Laskuttamattoman jäteveden määrä oli 34,4 %

Henkilöstö

 • 165 työntekijää

Vedentuotanto

 • 4 pintavesilaitosta, 5 pohjavedenottamoa
 • Raakavettä puhdistettiin yhteensä 21,2 milj. m3 josta 19,4 milj. m3 pumpattiin johtoverkkoon
 • Pohjaveden osuus johtoverkkoon pumpatusta vedestä 26 % ja pintaveden 74 %
 • Puhdasvesilaboratoriossa tutkittiin noin 6900 näytettä

Verkosto

 • Vesijohtoverkon pituus 841 km
 • Vesijohtoa rakennettiin ja uusittiin 16,6 km
 • Viemäriverkoston pituus 776 km
 • Viemäriä rakennettiin ja uusittiin 7,1 km

Jätevedenpuhdistus

 • Jätevettä puhdistettiin neljällä puhdistamolla yhteensä 32 milj. m3
 • Viemärilaboratoriossa tutkittiin yli 3 900 näytettä

Organisaatio

Tampereen Veden liiketoiminnan johtamisesta ja ohjauksesta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi yksiköiden vastaavat. Tampereen Veden operatiivisesta toiminnasta vastaa noin 165 hengen organisaatio.

Tampereen Vesi Oy:n johtoryhmä

 • toimitusjohtaja Petri Jokela, 040 556 0604
 • tekninen johtaja Jouni Hyypiä, verkostosuunnittelu, 044 298 1865
 • verkostojohtaja Pekka Laakkonen, verkostorakentaminen ja kunnossapito
 • tuotantojohtaja Riitta Kettunen, vedentuotanto ja jätevedenpuhdistus
 • talous- ja hallintopäällikkö Sanna Liljaranta, liiketoimintojen tuki (talous, asiakaspalvelu, ICT, hankinnat ja hallinto)
 • henkilöstöpäällikö Maarit Rautavaara, henkilöstö, viestintä ja vastuullisuus
 • henkilöstön edustaja Jarmo Autio

Tampereen Vesi Oy:n hallitus

Tampereen Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja on Matti Sommarberg

Hallituksen jäsenet:

 • Johanna Wäre
 • Taru Kaario
 • Osmo Seppälä
 • Mikko Paavola
 • Toni Hemminki
 • henkilöstön edustaja Harri Anttila